WYDANIE ONLINE

Marzec to czas pracy nad arkuszem organizacji. Jest to podstawowy i najważniejszy w szkole dokument, opisujący zasady jej funkcjonowania. Określa w szczegółowy sposób organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. W tym roku przygotowanie tego dokumentu będzie szczególnie istotne, gdyż na skutek reformy oświaty, obowiązują nowe wymagania i reguły dotyczące opracowywania arkusza na rok szkolny 2018/2019 oraz jest sporządzany i zatwierdzany według nowej procedury. Przedstawiamy 20 przykładów, tabel, wytycznych i kroków postępowania, które pomogą sprawnie i zgodnie z prawem wywiązać się z jednego z najważniejszych obowiązków dyrektora.

czytaj więcej »

W poprzedniej aktualizacji (Marcowej, Nr 138) pisaliśmy na temat aktów prawnych, nowych regulacjach ustawy, podstawowych zmianach dotyczących ochrony danych osobowych. Aby być gotowym na 25 maja już czas zacząć wdrażać nowe przepisy. Może się okazać, że nowe zasady wcale nie wymagają od szkół wielkich modyfikacji, a jedynie dopasowanie do nowego stanu prawnego. W tym wydaniu ekspert opisuje nowe zasady przetwarzania danych. Kolejny artykuł będzie poświęcony administratorowi danych.

czytaj więcej »

Zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego odpowiednich kwalifikacji wymaga zgody kuratora oświaty, do oceny pracy nauczyciela potrzebna jest m. in opinia samorządu uczniowskiego. Jak widać, podjęcie decyzji w wielu sprawach kadrowych wymaga decyzji, zgody, opinii dodatkowych organów. Dyrektor szkoły, choć jest pracodawcą, nie wszystkie decyzje może podjąć samodzielnie. W wielu  przypadkach musi zwrócić się do danego podmiotu i oczekiwać na jego odpowiedź, a niewywiązanie się z tego obowiązku może rodzić rozmaite konsekwencje prawne. Przedstawiamy 13 obszarów kadrowych, w których dyrektor musi współdziałać z innymi podmiotami.

czytaj więcej »

Od 1 października 2017 r. dyrektorzy placówek oświatowych, przed zatrudnieniem nowych pracowników, mają dodatkowy obowiązek - zweryfikowania kandydata do pracy w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Opisujemy, jak wygląda postępowanie weryfikujące kandydata tzn.: jak pozyskać informację z Rejestru, których pracowników należy zweryfikować oraz co grozi za niewypełnienie tego obowiązku.

czytaj więcej »

wiper-pixel