WYDANIE ONLINE

Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki przewiduje liczne ważne zmiany w organizacji wycieczek szkolnych. Zmiany i propozycje mają zarówno charakter dostosowujący regulacje do nowej struktury szkół oraz wprowadzają nowe, merytoryczne rozwiązania, jak np. to, że kierownikiem wycieczki będzie mógł być tylko pracownik pedagogiczny placówki. Projekt z 4 stycznia 2018 r. jest w trakcie opiniowania organów. Jednak, nie zmienia to faktu, że już zaraz uczniowie wyruszą na szkole wycieczki i wyjazdy - póki co, organizowane jeszcze na starych zasadach. Jakie planowa są zmiany oraz jakie wątpliwości mają szkoły z dotychczasowymi przepisami, opisujemy w tym artykule.

czytaj więcej »

Jak wynika z kontroli szkół, szkoleń dla dyrektorów oraz napływających pytań - procedura sporządzania i zatwierdzania arkusza, według nowych zasad, przysparza licznych  wątpliwości. Zbieramy najczęściej popełniane błędy – warto je prześledzić, by na etapie pracy nad arkuszem nie popełnić ich w swojej szkole.

czytaj więcej »

Urlop zdrowotny od 1 stycznia 2018 r. może być udzielany w dwóch trybach. Po zawnioskowaniu o udzielenie urlopu, w zależności od przyczyny korzystania z niego, dyrektor podejmuje różne działania. Przedstawiamy szczegółowe procedury postępowania, różnice między trybami udzielania, przesłanki uprawniające do skorzystania z urlopu. Uzupełnieniem tematu są liczne dokumenty, gotowe do wykorzystania w placówce oraz odpowiedzi ekspertów na liczne wątpliwości i problemy dyrektorów, związane z nowymi regulacjami prawnymi.

czytaj więcej »

Aby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, nauczyciel musi przedłożyć skierowanie do sanatorium potwierdzone przez NFZ. Prawidłowe skierowanie zawierające stosowne potwierdzenie nie może być w żaden sposób zakwestionowane przez dyrektora. Co to jednak znaczy „stosowne potwierdzenie”, i jakie skierowanie będzie prawidłowo potwierdzone - odpowiada ekspert oświatowy.

czytaj więcej »

RODO będzie obowiązywać od 25 maja, zatem do tego terminu należy prawidłowo wprowadzić wszystkie przepisy. Przedstawiamy szczegółowe zasady wdrożenia RODO krok po kroku. Ekspert opisuje 16 punktów procedury - pozwoli to uporządkować i usystematyzować nowe regulacje.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiewa wątpliwości - o urlop dla poratowania zdrowia można ubiegać się w związku z każdym schorzeniem, na którego powstanie mogło mieć wpływ środowisko pracy. Oceny zasadności skorzystania z tego urlopu dokonuje lekarz, a nie dyrektor placówki, w związku z tym nauczyciel nie musi we wniosku o urlop wskazywać jakie schorzenie ma być podstawą skorzystania z urlopu.

czytaj więcej »

wiper-pixel