WYDANIE ONLINE

PYTANIE 1 Powierzenie obowiązków ABI PYTANIE 2 Szkolenie pracowników z RODOPYTANIE 3 Pieczęć na świadectwie szkolnymPYTANIE 4 „Odrabianie” przez szkołę dni wolnychPYTANIE 5 Kolor czerwony w dokumentacji szkolnejPYTANIE 6 Uczeń zgubił podręcznik - jak postępowaćPYTANIE 7 Czas pracy świetlicyPYTANIE 8 Przejście na komputerową wersję arkusza ocenPYTANIE 9 Ogólnodostępna lista z zaległościami nauczycieliPYTANIE 10 Dwa języki obce w podstawie programowej - od której klasyPYTANIE 11 Podział na grupy na zajęciach informatykiPYTANIE 12 Zasady kontaktowania się dyrektora z rodzicami

czytaj więcej »

PYTANIE 2 Termin objęcia pomocą psychologiczno-pedagogicznąPYTANIE 3 Zmiana podręcznika przed upływem 3 latPYTANIE 4 Ustalanie liczby dni zajęć dydaktycznychPYTANIE 5 Postępowania w przypadku niepromowania gimnazjalistyPYTANIE 6 Wcześniejsza klasyfikacja ucznia - czy jest możliwaPYTANIE 7 Egzamin w trakcie zwolnienia lekarskiegoPYTANIE 8 Rezygnacja z lekcji religii a ocena na świadectwiePYTANIE 9 Uczeń-cudzoziemiec nie realizuje obowiązku szkolnegoPYTANIE 10 Projekt edukacyjny w szkole podstawowej

czytaj więcej »

PYTANIE 1 Ankieta jako praca zespołu ds. ewaluacjiPYTANIE 2 Zatwierdzenie planu nadzoru dyrektoraPYTANIE 3 Zmiany w planie nadzoru w ciągu rokuPYTANIE 4 Obserwacja lekcji przez dyrektora - czy może trwać kilka minutPYTANIE 5 Zasady monitorowania pracy szkołyPYTANIE 6 Przygotowanie szkoły do kontroli Państwowej Inspekcji PracyPYTANIE 7  Wypadek w szkole i śmierć ucznia - co skontroluje kuratorium

czytaj więcej »

PYTANIE 1 Wizytator stwierdził brak kwalifikacji nauczyciela - jak postąpićPYTANIE 2 Sekretarz szkoły jako inspektor ochrony danychPYTANIE 3 Kwalifikacje na stanowisko pedagogaPYTANIE 4 Kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnychPYTANIE 5 Gdy nauczyciel przychodzi ze swoim dzieckiem do pracy…PYTANIE 6 Mniejszy wymiar zajęć etykiPYTANIE 7 Zatrudnienie asystenta nauczyciela od 1 września 2018 r.PYTANIE 8 Zgoda dyrektora na dodatkowe zatrudnieniePYTANIE 9 Wcześniejszy powrót do pracy zastępowanego nauczyciela - postępowaniePYTANIE 10 Ograniczenie zatrudnienia - termin wręczenia wypowiedzenia PYTANIE 11 Wypowiedzenie umowy w trakcie świadczenia rehabilitacyjnegoPYTANIE 12  Warunki przedłużenia stażu nauczycielaPYTANIE 13 Udział w strajku - czy wpływa na staż pracyPYTANIE 14 Czy lista obecności może zawierać przyczyny nieobecnościPYTANIE 15 Informacja z rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym - kogo dotyczyPYTANIE 16 Obliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowePYTANIE 17 Podatek od świadczeń z ZFŚS PYTANIE 18 Wniosek o emeryturę a rozwiązanie stosunku pracyPYTANIE 19 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za dni wolne od zajęćPYTANIE 20 Wyjazd nauczyciela na wycieczkę w innym miejscu pracy  a wynagrodzenie

czytaj więcej »

PYTANIE 2 Wyposażenie „strefy relaksu” z dotacji na dziecko z orzeczeniemPYTANIE 3 Wysokość dotacji na ucznia z niepełnosprawnościąPYTANIE 4 Zasady wyceny darowizny dokonanej na rzecz placówkiPYTANIE 5 Księgowanie zakupu i szycia stroi tanecznych dla uczniów szkołyPYTANIE 6 Księgowanie biletów na basen w ramach zajęć pozalekcyjnychPYTANIE 7 Naliczanie wydatków rzeczowych w trakcie nauczania indywidualnegoPYTANIE 8 Środki na dowóz uczniów do szkołyPYTANIE 9 Stawka godzinowa w umowie na usługi RODO

czytaj więcej »

PYTANIE 1 Liczba i kwalifikacje opiekunów na wycieczce szkolnejPYTANIE 2 Kto podpisuje zgodę na udział w wycieczce szkolnejPYTANIE 3Opieka nocna nad dziećmi na zielonej szkolePYTANIE 4 Zasady przewożenia uczniów na imprezy poza terenem szkołyPYTANIE 5 Zajęcia prowadzone pod nadzorem nauczyciela - dokumentowaniePYTANIE 6 Upoważnienie do odbioru dziecka w przypadku rozwodu rodzicówPYTANIE 7 Rozmowa z dzieckiem na terenie szkoły rozwiedzionych rodzicówPYTANIE 8 Usprawiedliwianie nieobecności i opuszczanie zajęć przez pełnoletniego uczniaPYTANIE 9 Wcześniejsze wyjście ze szkoły w przypadku zwolnienie z zajęć WF-uPYTANIE 10 Skreślenie pełnoletniej uczennica w ciąży z listy uczniów

czytaj więcej »

wiper-pixel