WYDANIE ONLINE

Każda szkoła musi umożliwić uczniom i nauczycielom korzystanie z biblioteki szkolnej. Organizację pracy biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza określa statut szkoły. Jak powinien wyglądać plan pracy biblioteki, jak krok po kroku go opracować, jakie są formy skontrum i jak poprawnie je przeprowadzić oraz co zawrzeć w regulaminie biblioteki, żeby jak najlepiej służyła szkole – opisujemy w tym artykule.

czytaj więcej »

Każda biblioteka musi przeprowadzać okresową kontrolę swoich zbiorów.Tutaj jednak pojawiają się wątpliwości - jak zrobić to prawidłowo.  Ekspert wyjaśnia wątpliwości, czy kontrolę prowadzić jako skontrum czyli na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych czy jako inwentaryzację na podstawie ustawy o rachunkowości.

czytaj więcej »

W ramach nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły przeprowadza ewaluację wewnętrzną, kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów, wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, monitoruje pracę szkoły oraz obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia. Każde z tych działań musi być odpowiednio udokumentowane. Jednym ze sposobów dokumentowania są prowadzone arkusze obserwacji. Pozwolą zebrać niezbędne informacje i uporządkować pracę nauczycieli.

czytaj więcej »

Realia badań sanitarno-epidemiologicznych są obecnie takie, że powszechnie znana „książeczka sanepidowska” już od wielu lat nie funkcjonuje jako dokument, który mógłby stanowić potwierdzenie czegokolwiek, zaś grupa osób, która z powodów zawodowych podlega badaniom jest znacznie szersza niż  pracownicy mający styczność z żywnością. Badania te stanowią jednak ważny element zapewniania przez pracodawców bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Każdy dyrektor powinien więc zadbać o takie badania dla swoich pracowników.

czytaj więcej »

Dnia 1 września weszła w życie kolejna część zmiany w Karcie Nauczyciela, m.in. dotycząca składania zaświadczeń z KRK. Nowelizacja wprowadza m.in. jedną sytuację, w której nauczyciel jest zwolniony z obowiązku przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Opisujemy nowe regulacje i podpowiadamy, kogo dotyczy to zwolnienie.

czytaj więcej »

wiper-pixel