WYDANIE ONLINE

Dnia 1 stycznia nastąpiły zmiany dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników. Podstawą nowych przepisów jest znowelizowana ustawa Kodeks pracy. Pracodawca ma teraz wybór czy prowadzić akta osobowe, jak dotychczas, w wersji papierowej czy w wersji elektronicznej. Przedstawiamy wszystkie obszary w których obowiązują już nowe regulacje. Prześledzenie ich krok po kroku oraz wdrożenie w swojej placówce da pewność, że dokumentacja pracownicza jest prowadzona zgodnie z prawem. Ponadto weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej - szczegółowo na jego temat oraz zmian, które wprowadza będziemy pisać w kolejnej aktualizacji.

czytaj więcej »

W aktualizacji styczniowej, w dziale kadrowym opisujemy ważne zmiany od 1 stycznia 2019 r.. Poprzedni tekst dotyczył nowych zasad dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W tym artykule ekspert zebrał 6 zmian w ocenie pracy nauczycieli. Zlikwidowane zostały regulaminy oceny pracy, aby awansować dyrektorowi wystarczy bardzo dobra ocena pracy. Ale to nie wszystkie zmiany - całość przedstawiamy w tekście.

czytaj więcej »

Od 29 listopada szkoły obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach polegają na nadaniu nowego brzmienia niektórym dotychczas obowiązującym przepisom oraz rozszerzeniu przepisów poprzez dodanie nowych regulacji. Obowiązujące już regulacje dają dyrektorowi szkoły dużo swobody – samodzielnie podejmuje decyzję o długości przerw, rozkładzie planu dnia, czy zasadach dotyczących wyjść grupowych. Jakie dokładnie obszary uległy zmianie i jakie, w związku z tym, ma obowiązki dyrektor opisujemy w tym artykule.

czytaj więcej »

Mróz, niskie temperatury, błoto, śliska nawierzchnia, sople zwisające z dachu budynku oraz zaspy śniegu wokół szkoły - to zimowe uroki dyrektora szkoły. I gdy dzieci podczas przerw na boisku rzucają się śnieżkami lub jeżdżą na ślizgawkach dyrektor musi mieć pewność, że teren i dach są właściwie odśnieżone i zabezpieczone, instalacja i piecyki nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci, a wszystkie elementy przejrzane i skontrolowane. Aby ułatwić to zadanie przedstawiamy listę kontrolną - pozwoli ona prześledzić, czy nic nie zostało pominięte. Rzetelne i skrupulatne wykonanie wszystkich zadań da gwarancje że uczniowie oraz pracownicy szkoły nie będą narażeni na dodatkowe zagrożenie, co jest przecież najważniejsze.

czytaj więcej »

Zapoznaj się z zadaniami dyrektora i nauczycieli!

czytaj więcej »

wiper-pixel