WYDANIE ONLINE

W okresie wczesnej wiosny, tzn. marcu należy przeprowadzić w szkole przegląd po zimie. Wiele urządzeń pod wpływem śniegu, lodu, mrozu mogło ulec zniszczeniu - dotyczy to zarówno placu zabaw, jak i okien, dachu szkoły, gzymsów, wentylatorów, podjazdów. Niedopełnieni obowiązku kontroli i narażenie uczniów czy pracowników szkoły na niebezpieczeństwo może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami, więc nie warto ryzykować. Przedstawiamy konkretne zadania do wykonania oraz listę kontrolną.

czytaj więcej »

W poprzedniej aktualizacji - lutowej, Nr 152 pisaliśmy na temat zasad obliczania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (artykuł „Trzynastka za 2018 rok w praktyce - 30 przykładowych sytuacji, zasady wypłaty, obliczanie wysokości”). Czas na wypłatę mija 31 marca. Pracownicy, którzy nie otrzymali trzynastki, a uważają, że się im należy mogą żądać od dyrektora szkoły jej wypłaty. Ci, którzy otrzymali to świadczenie mogą zaś kwestionować jego wysokość. Podpowiadamy, czy na pewno trzynastki zostały (nie)wypłacone zgodnie z przepisami!

czytaj więcej »

Czy dyrektor ma obowiązek przeprowadzić przegląd szkoły po zimie? Czy może sam zdecydować, czy go przeprowadzać, czy też nie? Jakie przepisy regulują tą kwestię? Ekspert rozwiewa te wątpliwości.

czytaj więcej »

W każdej szkole najważniejsza jest dobra współpraca między jej organami oraz między organami a dyrektorem, czy uczniami i rodzicami. Szczególnie zasady współpracy z rodzicami przysparzają wielu pytań – co można a czego nie można zlecić radzie rodziców, jak podzielić zadania dotyczące organizacji wycieczek, sprawowania bezpieczeństwa czy nadzoru nad placówką, czy rada rodziców może w ramach nadzoru przeprowadzać np. ankiety wśród uczniów i nauczycieli? To bardzo ważne kwestie, a właściwe ich unormowanie da jasny i spójny podział zadań.

czytaj więcej »

Przepisy wprost nie regulują kwestii długości przechowywania prac uczniów. Pojawia się w związku z tym wiele wątpliwości – jak długo je przechowywać, czy nauczyciel musi przechowywać wszystkie kartkówki, czy jedynie te najważniejsze, zapowiedziane sprawdziany? Czy wystarczy odłożyć prace na dany semestr, a może miesiąc, bo po tym czasie i tak nikt nie wraca do wystawionej oceny. Oraz kolejny problem – czy wszystkie prace powinno się udostępniać do wglądu i komu?

czytaj więcej »

Zamówienia publiczne dotyczą każdej placówki oświatowej. To wiele przepisów, które trzeba dokładnie przeanalizować. Przede wszystkim, dla ustalenia zakresu obowiązków dyrektora szkoły, w zakresie sposobu wydatkowania środków finansowych, niezbędne jest prawidłowe ustalenie statusu prawnego jednostki przez niego zarządzanej. Również dla oceny czy do wydatkowania danych środków mają zastosowanie zasady opisane w ustawie Prawo zamówień publicznych, niezwykle istotne znaczenie ma prawidłowa interpretacja samego pojęcia zamówienia publicznego. Aby prawidłowo zarządzać placówką warto przeanalizować czym jest zamówienie publiczne i kiedy możemy o nim mówić. Autor opisuje, kiedy w placówce oświatowej należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych oraz jak robić to zgodnie z przepisami.

czytaj więcej »

Poznaj odpowiedzi na pytania i wątpliwości dyrektorów!

czytaj więcej »

wiper-pixel