WYDANIE ONLINE

W dniu 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Nowa ustawa zmienia organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w polskich szkołach. Nakłada nowe zadania na organy prowadzące szkoły. Muszą obligatoryjnie zapewnić uczniom prowadzonych przez siebie szkół możliwość korzystania, czyli w praktyce dostęp do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu stomatologicznego. Gabinety te muszą spełniać wymogi lokalowe i sprzętowe dla pomieszczeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą a także posiadać odpowiedni personel. Sprawdzamy, co te zmiany oznaczają dla dyrektora.

czytaj więcej »

Od roku szkolnego 2019/2020 ocena pracy nauczycieli uległa zmianie. Ocena ta dotyczy tylko nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych, zaś sama ocena nie jest już obowiązkowa. Ekspert oświatowy przedstawia 16 kroków postępowania, związanych z przeprowadzeniem nowej oceny pracy nauczyciela. Warto zapoznać się z wytycznymi, by nie popełnić błędu w swojej pracy.

czytaj więcej »

Rachunkowość najczęściej kojarzona jest z wprowadzaniem danych do ksiąg rachunkowych, czyli z księgowaniem. Natomiast rachunkowość obejmuje znacznie większy zakres czynności wykonywanych niekoniecznie tylko przez pracowników księgowości. Czynności te można zebrać w procesy zmierzające do powstania finalnego „produktu” jakim jest prezentacja stanu majątkowego danego podmiotu gospodarczego lub jednostki sektora publicznego. Prezentacja ta odbywa się przede wszystkim w postaci rocznego sprawozdania finansowego. W jednostkach sektora publicznego prowadzenie rachunkowości musi również umożliwić okresowe przedstawianie stopnia realizacji planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, do czego jednostki zobowiązuje ustawa o finansach publicznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy. Prezentacja ta odbywa się z wykorzystaniem sprawozdań budżetowych, skonstruowanych odpowiednio do zakresu danych oraz formy organizacyjno-prawnej jednostki je sporządzającej.

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2019/2020 dyrektor ma bardzo ważne zadanie - do 30 listopada należy wdrożyć zmiany w statutach szkół - dopasować je do nowych wymagań i przepisów.  Dotyczą ona w dużej mierze szkolnictwa branżowego, ale niektóre nowości należy wdrożyć także do szkół podstawowych. Sprawdzamy, jakie zmiany trzeba wprowadzić, zamieszczamy tabele i zestawienia - by ułatwić wykonanie tego zadania.  

czytaj więcej »

wiper-pixel