WYDANIE ONLINE

Mimo, że „nowe” przepisy o RODO wcale już nie są takie nowe, wciąż kwestia ta budzi wiele wątpliwości – co można, a czego nie można; jak stosować regulacje w praktyce; jakie dane i kiedy można wykorzystać czy udostępniać. To kwestia niezwykle istotna i warto rozważyć poszczególne problemy czy pytania. W publikacji zbieramy dla Państwa najczęstsze pytania oraz odpowiedzi ekspertów. To uporządkuje i usprawni pracę. Autorzy pokazują też, czego wcale nie trzeba robić – choć ogólna opinia jest taka, że jest wymagane po wejściu w życie RODO. Zapraszam do lektury!

czytaj więcej »

Do najpoważniejszych zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci i młodzież należy używanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i innych substancji psychoaktywnych. Stałe lub okresowe ich używanie zawsze wiąże się z ryzykiem zagrożenia prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, utraty zdrowia, pojawienia się przejściowych lub trwałych zaburzeń i chorób psychicznych, powstania uzależnienia, a nawet utraty życia. W relacji społecznych pojawiają się problemy w domu, szkole, w środowisku, następuje naruszanie obowiązujących norm i zasad oraz przepisów prawa.  Aby uchronić uczniów przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi, szkoła musi zapobiegać i przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem narkotyków. Jakie zadania spoczywają na szkole, jak przeciwdziałać temu zjawisku i w końcu – jak postępować, gdy jest podejrzenie, że uczeń posiada lub zażywa substancję odurzającą?  

czytaj więcej »

wiper-pixel