WYDANIE ONLINE

Celem inwentaryzacji, przeprowadzanej na koniec roku kalendarzowego jest ustalenie lub sprawdzenie rzeczywistego stanu składników majątkowych znajdujących się w posiadaniu jednostki oświatowej. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę przeprowadzając inwentaryzację i jak to zrobić krok po kroku, jakie zadania spoczywają na poszczególnych osobach oraz jak ją udokumentować. Ponadto autor zbiera ważne terminy – to pozwoli wykonać swoje zadanie zgodnie z prawem, niczego nie przeoczając.

czytaj więcej »

Do 31 grudnia dyrektor musi wydać decyzję w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielom, którzy złożyli wnioski do 31 października 2019 r. Do tego czasu spoczywa na nim i na komisji kwalifikacyjnej wiele obowiązków - powołanie komisji; analiza wniosku nauczyciela - czy na pewno spełnia wszystkie wymogi formalne; posiedzenie komisji; przeprowadzenie rozmowy. Aby postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z wymaganiami żaden z etapów nie może zostać pominięty. Przedstawiamy 8 kroków postępowania w związku z powołaniem komisji na stopień nauczyciela kontraktowego.

czytaj więcej »

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie ksiąg rachunkowych do inwentaryzacji jest główny księgowy jednostki. Jego zadaniem jest sprawdzenie poprawności prowadzenia tych ksiąg. Między innymi, czy ujmowane w księgach zdarzenia gospodarcze są poparte właściwymi dokumentami oraz czy przy ewidencjonowaniu zdarzeń finansowo-gospodarczych stosowane są regulacje prawne.

czytaj więcej »

Na dzień kończący rok obrotowy każda jednostka zobowiązana jest zamknąć księgi rachunkowe. Związane są z tym pewne obowiązki nałożone przede wszystkim na pracowników księgowości. Jakie dokładnie są to zadania i na co zwrócić szczególną uwagę, by niczego nie przeoczyć opisuje nasz ekspert oświatowy, wieloletni księgowy. Artykuł zawiera wiele praktycznych przykładów, co ułatwi wykonanie tego zadania.

czytaj więcej »

W jaki sposób aktualizować wpisy w księdze ewidencji, gdy uczeń zmienił adres?

czytaj więcej »

Czy wyróżniająca ocena pracy wystawiona w maju 2018 r. (tj. na starych zasadach) będzie ważna w konkursie na dyrektora szkoły, który odbędzie się w 2020 r.?

czytaj więcej »

wiper-pixel