WYDANIE ONLINE

Zapoznaj się z czynnościami, które należy wykonać w okresie między grudniem a lutym, by szkoła funkcjonowała sprawnie i bez zarzutu! 

czytaj więcej »

Śródroczne zabranie rady pedagogicznej pełni bardzo ważną funkcję. Przede wszystkim ma na celu przeprowadzenie klasyfikacji śródrocznej uczniów. Koniec pierwszego półrocza w szkole to też bardzo dobry moment na ocenę sytuacji szkolnej i wprowadzenie ewentualnych poprawek i ulepszeń w zasadach funkcjonowania szkoły przyjętych na początku roku szkolnego. Przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące organizacji i przebiegu zebrania oraz gotowe dokumenty do wykorzystania w każdej placówce.

czytaj więcej »

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem sporządzanym na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku jednostek oświatowych działających w formie jednostek budżetowych jest to zawsze dzień 31 grudnia. W poprzednich wydaniach pisaliśmy na temat inwentaryzacji oraz przygotowania i zamknięcia ksiąg rachunkowych, co jest niezbędne do opracowania sprawozdania. Ten artykuł zawiera konkretne wskazówki i wytyczne, jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe szkoły lub przedszkola.

czytaj więcej »

Początek nowego roku kalendarzowego to dobry moment, żeby zweryfikować szkolną dokumentacje, w tym szkolny regulamin pracy. To dokument, który występuje w większości placówek oświatowych i reguluje prawa i obowiązki zarówno dyrektora jak i innych pracowników szkoły. Jak wynika z licznych pytań, treść regulaminu oraz wprowadzanie zmian budzi wiele wątpliwości. Staramy się je wyjaśnić - ekspert pokazuje, które elementy regulaminu przysparzają najwięcej wątpliwości i jak poprawnie sformułować zapisy.

czytaj więcej »

Na początku każdego roku kalendarzowego trzeba dokładnie prześledzić przepisy oświatowe - co się zmieniło, co należy wprowadzić, jakie zapisy zweryfikować. Przedstawiamy szczegółowe kompendium wiedzy na temat nowości w prawie na koniec roku 2019 oraz na początek 2020. Tabela, w której ekspert porządkuje zakres zmian, wraz z konkretną podstawą prawną oraz datą wejścia regulacji w życie pozwoli bez problemu prześledzić niezbędne informacje.

czytaj więcej »

wiper-pixel