WYDANIE ONLINE

Jak co roku nadszedł czas wypłaty pracownikom szkoły trzynastki.  Przedstawiamy całościowy materiał z zebranymi uwagami i wskazówkami jak właściwie postępować, komu należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ekspert prezentuje tez liczne przykłady postępowania - dzięki nim każdy dyrektor będzie mógł prześledzić problemy w innych szkołach oraz rozwiać swe wątpliwości.

czytaj więcej »

Połowa roku szkolnego i okres ferii zimowych to dobry moment na weryfikację dokumentacji szkolnej, w tym tej najważniejszej - dokumentacji nauczania. Tylko bieżące i rzetelne prowadzenie poszczególnych dzienników i arkuszy pozwoli na sprawną pracę w kolejnym semestrze oraz pozytywną ocenę pracy szkoły. Na co zatem zwrócić uwagę, co sprawdzić, zmienić, uaktualnić? Zbieramy najbardziej problemowe sytuacje, by wskazać konkretne, przydatne rozwiązania. Prześledzenie odpowiedzi pozwoli uniknąć błędów w swojej placówce.

czytaj więcej »

Każda szkoła musi w określonych obszarach swojej działalności współpracować z organami zewnętrznymi – w tym z kuratorium oświaty. To, na czym jednak dokładnie polega ta współpraca, co trzeba konsultować z organem nadzoru, kiedy się do niego zwrócić, a co z kolei nie należy do jego kompetencji – budzi wiele wątpliwości i powoduje pojawienie się licznych problemowych sytuacji. Staramy się je uporządkować – czemu ma służyć tabela, z przedstawieniem zagadnienia, rozwiązaniem oraz konkretnym komentarzem ekspertów.

czytaj więcej »

wiper-pixel