WYDANIE ONLINE

Już w marcu zaczyna się okres przygotowywania i opracowywania arkusza organizacji na kolejny rok szkolny.  Dlatego jak co roku - zapraszam do lektury artykułu poświęconego tej tematyce. Pierwszy termin - dla zakładowych organizacji związkowych na wydanie swojej opinii to już 19 kwietnia, zatem dyrektor musi przedłożyć im arkusz z odpowiednim wyprzedzeniem, by realizacja tego zadania była możliwa. W tym roku ze względu na weekend termin ten będzie jeszcze krótszy. Kolejna ważna kwestia to prześledzenie nowych przepisów i wymagań. Podpowiadamy i porządkujemy czynności i obwiązki dyrektora oraz innych organów w związku z opracowaniem arkusza organizacji na nowy rok szkolny. 

czytaj więcej »

Każda szkoła ma obowiązek prowadzić dokumentację związaną z pracą szkoły, w tym ewidencje i rejestry. Poszczególne obszary pracy szkoły wymagają zakładania innych ewidencji i rejestrów - część z nich jest obowiązkowa, część prowadzona jest pomocniczo w celu usprawnienia pracy szkoły. Rejestry i ewidencje powinny być prowadzone w zakresie nauczania, bezpieczeństwa uczniów, spraw administracyjnych, awansu zawodowego. Ekspert porządkuje zagadnienie - które rejestry, w którym obszarze są obowiązkowe, które nie? Wykaz pomoże przeanalizować dokumentację prowadzoną w swojej szkole i ewentualnie coś zweryfikować.

czytaj więcej »

MEN wydało specjalne zalecenia w związku z pandemią koronawirusa.

czytaj więcej »

wiper-pixel