WYDANIE ONLINE

Trwająca pandemia wymusza na nas wiele zmian w codziennym funkcjonowaniu, we wzajemnych relacjach, własnych przyzwyczajeniach i planach. Utrudnienia i nagłe zmiany planów dotyczą również naszego życia zawodowego. Decyzje podejmowane przez Prezesa Rady Ministrów powodują konieczność szybkich zmian w organizacji pracy szkół a także planów przygotowywanych pieczołowicie pod koniec wakacji na kolejny rok szkolny. Zatem zbieramy i porządkujemy – jakie obowiązki spoczywają teraz na dyrektorze, jakie dokumenty warto zmienić, które należy opracować i mieć w placówce, jak przeprowadzać egzaminy oraz dokumentować kształcenie online.

czytaj więcej »

 Mimo, że podstawa prawna postępowania awansowego nauczycieli, ze względu na pandemię nie uległ zmianie to mamy w tym roku do czynienia z pewnym novum. Otóż możliwe jest przeprowadzenie tych postępowań w formie wideokonferencji. Na co zwrócić uwagę organizując postępowanie awansowe online? Jakie czynności w procedurze awansu zawodowego można w czasie epidemii wykonać drogą elektroniczną?  Jak przeprowadzić rozmowę i egzamin oraz w jaki sposób podpisać czy wydać dokumenty awansowe? To istotne pytania, na które odpowiadamy w tym artykule.

czytaj więcej »

Do redakcji poradnika napływa bardzo dużo pytań dotyczących pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli w czasie kształcenia na odległość oraz w związku z pandemią. Nasi eksperci odpowiadają!

czytaj więcej »

Do 26 marca 2021 roku  dyrektor szkoły musi dokonać wyboru instytucji finansowej i zawrzeć umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (PPK). Czynność ta poprzedzona jest jednak licznymi innymi krokami i obowiązkami. Dyrektor musi m.in. in. przeprowadzić konsultacje związkowe oraz zrealizować obowiązki informacyjne wobec pracowników. Sprawdzamy, jakie działania i w jakim terminie powinien podjąć dyrektor szkoły tworząc i prowadząc PPK w placówce oświatowej. Artykuł pomoże uporządkować te zadania krok po kroku.

czytaj więcej »

wiper-pixel