Zmiany w umowach o pracę po wzroście minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 2.600 zł i nie jest do niego wliczany dodatek za wysługę lat. Sprawdzamy, jakie stawki wynagrodzenia zawierać w nowych umowach o pracę oraz czy trzeba zmienić umowy, które już obowiązują.

Trzynastka za 2019 rok - 11 wytycznych i przykładów

Jak co roku nadszedł czas wypłaty pracownikom szkoły trzynastki.  Przedstawiamy całościowy materiał z zebranymi uwagami i wskazówkami jak właściwie postępować, komu należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ekspert prezentuje tez liczne przykłady postępowania - dzięki nim każdy dyrektor będzie mógł prześledzić problemy w innych szkołach oraz rozwiać swe wątpliwości.

RPO: Czy kryterium szczepień w rekrutacji jest legalne?

Rzecznik Praw obywatelskich zwrócił się do MEN oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie kryteriów rekrutacji do przedszkoli. Wystąpienie jest efektem doniesień medialnych o premiowaniu w rekrutacji do żłobków publicznych zaszczepionych dzieci.

Sprawozdanie finansowe jednostki oświatowej - postępowanie krok po kroku

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem sporządzanym na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku jednostek oświatowych działających w formie jednostek budżetowych jest to zawsze dzień 31 grudnia. W poprzednich wydaniach pisaliśmy na temat inwentaryzacji oraz przygotowania i zamknięcia ksiąg rachunkowych, co jest niezbędne do opracowania sprawozdania. Ten artykuł zawiera konkretne wskazówki i wytyczne, jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe szkoły lub przedszkola.

Nowości w prawie oświatowym - 27 zmian

Na początku każdego roku kalendarzowego trzeba dokładnie prześledzić przepisy oświatowe - co się zmieniło, co należy wprowadzić, jakie zapisy zweryfikować. Przedstawiamy szczegółowe kompendium wiedzy na temat nowości w prawie na koniec roku 2019 oraz na początek 2020. Tabela, w której ekspert porządkuje zakres zmian, wraz z konkretną podstawą prawną oraz datą wejścia regulacji w życie pozwoli bez problemu prześledzić niezbędne informacje.

LISTA KONTROLNA - ZADANIA DYREKTORA NA PRZEŁOMIE ROKU

Zapoznaj się z czynnościami, które należy wykonać w okresie między grudniem a lutym, by szkoła funkcjonowała sprawnie i bez zarzutu! 

Inwentaryzacja w placówce oświatowej - etapy, terminy, metody i dokumenty

Celem inwentaryzacji, przeprowadzanej na koniec roku kalendarzowego jest ustalenie lub sprawdzenie rzeczywistego stanu składników majątkowych znajdujących się w posiadaniu jednostki oświatowej. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę przeprowadzając inwentaryzację i jak to zrobić krok po kroku, jakie zadania spoczywają na poszczególnych osobach oraz jak ją udokumentować. Ponadto autor zbiera ważne terminy – to pozwoli wykonać swoje zadanie zgodnie z prawem, niczego nie przeoczając.

RODO W placówce oświatowej w praktyce - 28 pytań z odpowiedziami

Mimo, że „nowe” przepisy o RODO wcale już nie są takie nowe, wciąż kwestia ta budzi wiele wątpliwości – co można, a czego nie można; jak stosować regulacje w praktyce; jakie dane i kiedy można wykorzystać czy udostępniać. To kwestia niezwykle istotna i warto rozważyć poszczególne problemy czy pytania. W publikacji zbieramy dla Państwa najczęstsze pytania oraz odpowiedzi ekspertów. To uporządkuje i usprawni pracę. Autorzy pokazują też, czego wcale nie trzeba robić – choć ogólna opinia jest taka, że jest wymagane po wejściu w życie RODO. Zapraszam do lektury!

Opieka zdrowotna nad uczniami - analiza nowych przepisów

W dniu 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Nowa ustawa zmienia organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w polskich szkołach. Nakłada nowe zadania na organy prowadzące szkoły. Muszą obligatoryjnie zapewnić uczniom prowadzonych przez siebie szkół możliwość korzystania, czyli w praktyce dostęp do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu stomatologicznego. Gabinety te muszą spełniać wymogi lokalowe i sprzętowe dla pomieszczeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą a także posiadać odpowiedni personel. Sprawdzamy, co te zmiany oznaczają dla dyrektora.