Od stycznia wyższe pensje

Nowe stawki wynagrodzenia obowiązują od 1 stycznia 2019 r., jednak  nauczyciele odczują je dopiero w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019 r. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w placówkach samorządowych wzrośnie o 5%.

Nowości w Karcie Nauczyciela od 15 grudnia 2018 r. – 5 zmian

Część przepisów weszła w życie już 15 grudnia 2018 r., m.in. rozszerzenie katalogu nauczycieli, którzy mogą pełnić funkcję opiekuna stażu, doprecyzowanie przepisów dotyczących urlopu wypoczynkowego kadry kierowniczej szkół oraz urlopu dla poratowania zdrowia. Przedstawiamy wszystkie regulacje.

Od 28 listopada nowe przepisy o bhp

Pod koniec listopada zaczną obowiązywać zmiany dotyczące BHP w szkołach i placówkach. Przewidują one wiele nowych rozwiązań.

Nowy program „Posiłek w szkole i w domu” już od stycznia 2019 r.

Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, który będzie realizowany w latach 2019–2023. Zostanie on poszerzony o rozwój stołówek szkolnych.  „Posiłek w szkole i w domu” wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. i zastąpi on dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Na realizację Programu w latach 2019-2023 przewidziano kwotę 200 mln zł.

Nowości w prawie oświatowym w roku szkolnym 2018/2019 - 21 obszarów zmian

Rok szkolny 2018/2019 to kolejny rok dużych zmian oświatowych. Część z nich jest konsekwencją reformy oświaty i zmiany systemu szkolnictwa. Poza tym zupełnie nowe regulacje dotyczą awansu zawodowego nauczycieli, oceny pracy, organizacji wycieczek szkolnych czy doradztwa zawodowego. Nasi eksperci zebrali szczegółowe regulacje, nowe przepisy i opracowali do nich komentarze - dzięki temu przedstawiamy kompletne kompendium zmian oświatowych, przydatne w pracy każdego dyrektora i nauczyciela.

Awans zawodowy po 1 września - 28 obszarów zmian

Od 1 września tego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Część z nich wynika ze znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela, część z nowego rozporządzenia o awansie zawodowym. To w sumie 28 obszarów zmian. Są też pewne obszary, które w dalszym ciągu podlegają przepisom sprzed 1 września. Ekspert szczegółowo opisuje nowe regulacje. Prześledzenie ich pozwoli uporządkować kwestie awansu i uniknąć błędów.

MEN: Termin zakończenia roku szkolnego bez zmian

Resort edukacji informuje, że w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 termin ten przypada w piątek 21 czerwca 2019 r. Tak wynika z przepisów i data ta nie zostanie zmieniona. 

Wyższe kryterium dochodowe uprawniające do stypendium

Od 1 października 2018 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium szkolnego. Teraz kryterium dla osoby w rodzinie wynosi 528 zł (§ 1 pkt 1, lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).