Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor szkoły, przygotowując plan nadzoru na nowy rok szkolny, musi wziąć pod uwagę wiele wytycznych i danych. Zadanie to, jak co roku, jest bardzo pracochłonne, ale rzetelne i skrupulatne opracowanie planu nadzoru, w oparciu o wyniki i wnioski z podsumowania nadzoru z ubiegłego roku daje mocną podstawę do budowania nadzoru w nowym roku szkolnym. Warto więc poświęcić na to czas. Aby go zaoszczędzić – przedstawiamy przykładowy gotowy dokument, z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020.

30 najważniejszych zmian w Karcie Nauczyciela i prawie pracy od września 2019 r.

Każdy nowy rok szkolny wiąże się ze zmianami w prawie oświatowym. Tym razem zmiany w Karcie Nauczyciela częściowo będą polegały na przywróceniu rozwiązań, które zostały uchylone zaledwie rok temu. Nowe rozwiązania to przede wszystkim limit umów o pracę na czas określony w placówkach samorządowych, gwarantowany dodatek za wychowawstwo w wysokości co najmniej 300 zł oraz dodatek na start dla nauczycieli stażystów. Od 7 września 2019 r. zmienią się dodatkowo zasady prostowania świadectwa pracy i zakres odpowiedzialności pracodawców za nieterminowe wydanie tego dokumentu. Sprawdźmy, co się zmieni w kadrach i płacach w oświacie z początkiem roku szkolnego 2019/2020.

Rada sierpniowa - organizacja zebrania, zadania i cele

Organizacja nowego roku szkolnego wymaga wielu działań i decyzji. Dla dyrektora to zawsze jest czas wyjątkowo trudny. Każdy rok przynosi nowe wyzwania i zazwyczaj nie ubywa starych problemów. Dobra organizacja na starcie zwiększa szanse na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Wnioski do pracy szkoły z ubiegłego roku szkolnego są punktem wyjścia do tworzenia nowych planów i rozwiązań. Jakie punkty zawrzeć w porządku obrad rady przygotowującej nowy rok szkolny? Na co warto zwrócić szczególną uwagę w każdym z elementów obrad? Jak wykorzystać wnioski z ubiegłorocznego nadzoru pedagogicznego dyrektora? Jakie działania zaplanować w związku z kolejnymi zmianami przepisów? Na te i wiele innych pytań zwrócono uwagę w niniejszym materiale.

POCZĄTEK ROKU – LISTA KONTROLA DYREKTORA

Wakacje, jak co roku, minęły zdecydowanie zbyt szybko i już czas zacząć myśleć o nowym roku szkolnym. A skoro czas zacząć o nim myśleć, to i czas się do niego przygotować. Jak? Prześledzić nowe przepisy oświatowe, zaktualizować dokumentację szkolną (na te dwa tematy będziemy pisać w kolejnym, wrześniowym wydaniu), przeprowadzić egzaminy poprawkowe a po nich przygotować się i przeprowadzić sierpniową radę pedagogiczną, przeanalizować listę swoich sierpniowych obowiązków i po kolei się z nich wywiązywać. To wiele zadań, których natłok może spowodować, że coś przeoczymy, czegoś nie dopilnujemy, w końcu coś wykonamy niepoprawnie. Aby temu zapobiec – przedstawiamy kompendium wiedzy przed nowym rokiem szkolnym. Składają się na nie dwie aktualizacje – ta, oraz kolejna – wrześniowa. Lista kontrolna zamieszczona w tym numerze pozwoli łatwo uporządkować wszystkie obowiązki oraz w przejrzysty sposób delegować niektóre zadania na innych pracowników. Życzę przyjemnej i owocnej lektury oraz mnóstwa sukcesów w roku szkolnym 2019/2020!

Nowości w Karcie Nauczyciela

Od 1 września zacznie też obowiązywać wiele nowych zmian wprowadzonych w Karcie Nauczyciela. Dnia 11 lipca 2019 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela.  Porządkujemy, które przepisy zaczną obowiązywać już od nowego roku szkolnego!

Jakie przepisy zaczną obowiązywać 1 września?

Wakacje były czasem intensywnych prac nad nowymi projektami aktów prawnych. MEN opublikował sporo projektów rozporządzeń – sprawdzamy, co nowego planuje ustawodawca oraz które przepisy zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego. 

Egzaminy poprawkowe – 7 problemowych sytuacji z rozwiązaniami

W ostatnim tygodniu ferii letnich, dla uczniów, którzy otrzymali negatywną oceną klasyfikacyjną, szkołą przeprowadza egzamin poprawkowy. Przepisy ściśle określają zarówno termin, jak i wymagania związane z egzaminem. Kto może uczestniczyć w egzaminie, czy każdy uczeń może do niego przystąpić oraz co zrobić jak uczeń się nie zgłosił? Zbieramy 7 problemowych sytuacji - to pomoże uporządkować zagadnienie i nie popełnić błędów.

5 nowości w zakresie dokumentacji nauczania

Ustawodawca planuje też liczne zmiany w zakresie dokumentacji nauczania. Sprawdzamy, jakie nowości zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego.

„Wyprawka szkolna” na rok 2019/2020

Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Celem Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.