KORONAWIRUS: PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 Coraz więcej pracowników szkół jest kierowanych na kwarantannę w związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Odpowiadamy na liczne wątpliwości - czy nauczyciel na kwarantannie może prowadzić lekcje online,  jakie wynagrodzenie wypłacać za czas kwarantanny oraz jaki dokument potwierdza objęcie pracownika obowiązkową kwarantanną. 

MEN O ZDALNEJ NAUCE I SYTUACJI PLACÓWEK

Od 24 października br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, a także słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego mają kształcenie zdalne. W trybie stacjonarnym uczy się teraz 1,4 mln przedszkolaków oraz 1,1 mln uczniów klas I-III szkół podstawowych. Taką naukę mają również uczniowie szkół specjalnych klas IV-VIII. Nauczanie zdalne zostało wprowadzone do czasu zahamowania wzrostu zakażeń.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

Fundacja Kuźnia Talentów chciałaby zaprosić nauczycieli oraz dyrekcję na terenie Małopolski do wzięcia udziału w II edycji programu szkoleniowego Lekcja:Enter.

Maseczki w strefach żółtych i czerwonych – czy też w szkołach?

Czy związku z wprowadzeniem strefy żółtej na terenie całego kraju uczniowie podczas lekcji muszą mieść zakryte usta i nos? 

Rodzice nie przestrzegają noszenia maseczek - postępowanie szkoły

Rodzice odprowadzający dzieci do szkoły odmawiają zakładania maseczek na terenie budynku szkoły. Co w takiej sytuacji może zrobić dyrektor szkoły?

MIERZENIE TEMEPRATURY PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY

Pytanie:Czy dyrektor we wprowadzonych procedurach w związku z epidemią może nakazać mierzenie temperatury przy wejściu, a jeżeli tak to na jakich zasadach?

Z ORZECZNICTWA: JAKIE SKUTKI VAT MA WYDAWANIE DUPLIKATÓW LEGITYMACJI

Przed WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 544/19) toczył się spór o konieczności - lub jej brak - opodatkowania VAT wydawania przez placówki oświatowe w imieniu gminy duplikatów legitymacji uczniowskich oraz świadectw. W toku postępowania sąd przyznał rację skarżącej, wskazując, że czynności w postaci wydawania duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych wykonuje w ramach zadań własnych jako organ władzy publicznej, a zadania te są wykonywane w reżimie publicznoprawnym, gdzie gmina nie występuje jako przedsiębiorca. Opłata pobierana przez placówki oświatowe w imieniu gminy za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich oraz świadectw, nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII COVID-19

W szkole powracającej do pracy w trybie stacjonarnym w trakcie epidemii COVID-19 powinny obowiązywać procedury chroniące uczniów i pracowników przed zakażeniem i zapobiegające szerzeniu się koronawirusa w szkole. Powinny być przygotowane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dobrze opisane, przedstawione tym, do których są kierowane z wyjaśnieniem sposobu postępowania. Wskazane jest, by w czasie epidemii uregulowały one postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły oraz zakażenia koronawirusem; przyprowadzanie i odbieranie uczniów ze szkoły; pobyt uczniów na terenie szkoły oraz korzystanie z biblioteki, placu zabaw, boiska.

PLAN NADZORU DYREKTORA W DOBIE KORONAWIRUSA

W poprzednim numerze pisaliśmy na temat podsumowania nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020. Bardzo istotne było wówczas uwzględnienie pracy szkoły w czasie kształcenia na odległość, wyciągnięcie wniosków oraz wdrożenie ich w nowym roku szkolnym. Do 15 września dyrektor musi przedstawić swój plan nadzoru na nowy rok – i tu również musi uwzględnić postulany i wyniki z nadzoru w poprzednim roku. Choć przepisy dotyczące koronawirusa nie odnoszą się bezpośrednio do nadzoru dyrektora, a plan i sprawozdanie powstają według dotychczasowych zasad – przed dyrektorem spoczywa niejedno wyzwanie. Musi bowiem dostosować swój nadzór do zmieniającej się, dynamicznej sytuacji; zadbać o to by kształcenie zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej przyniosło jak najlepsze efekty.