5 nowości w zakresie dokumentacji nauczania

Ustawodawca planuje też liczne zmiany w zakresie dokumentacji nauczania. Sprawdzamy, jakie nowości zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego.

„Wyprawka szkolna” na rok 2019/2020

Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Celem Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zapraszamy na szkolenie! Regulamin działalności rady pedagogicznej

Webinarium ma na celu ukazanie pracy rady pedagogicznej zgodnie z uregulowaniami prawnymi, a szczególnie z uchwalonym przez radę regulaminem działalności rady pedagogicznej. Ważnym jest określenie roli regulaminu działalności rady pedagogicznej w wewnątrzszkolnym systemie prawnym. Podkreślenia wymaga autonomia rady przy tworzeniu regulaminu.   

Pełnomocnik Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły

W celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, ograniczanie zjawiska agresji rówieśniczej, uczenia tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka został powołany Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki. Został nim sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Nowe świadectwa pracy

Do 29 lipca 2019 r. pracownicy, którzy zakończyli pracę w okresie od 4 maja do 28 czerwca 2019 r. i otrzymali świadectwo pracy zawierające imiona rodziców, mogą żądać wydania nowego dokumentu. 

Zadania na zakończenie roku szkolnego - lista kontrolna dyrektora szkoły

Zakończenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkole zapowiada koniec roku szkolnego. Dla dyrektora to kolejna fala zadań i spraw. To nie tylko przeprowadzenie klasyfikacji rocznej, ale także podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, awans zawodowy nauczycieli, organizacja prac na okres ferii letnich i wiele innych czynności. To, jak dyrektor zamknie rok pracy szkoły może przesądzić o tym, czy w wakacje spokojnie wyjedzie na urlop, czy też w poczuciu obowiązku będziesz zdalnie nadal pracować. Poniższa tabela prezentuje najważniejsze zadania do wykonania w tym trudnym momencie roku szkolnego. Lista kontrolna pozwoli łatwo uporządkować wszystkie istotne obowiązki.

Świadectwa szkolne - 17 zasady wypełniania

Koniec roku szkolnego to dla dyrektora i nauczycieli mnóstwo obowiązków - szczegółowo piszemy o nich w tej aktualizacji, w artykule: „Zadania na zakończenie roku szkolnego – lista kontrolna”. Jednym z tych zadań jest prawidłowe wypełnienie świadectw szkolnych. Uczniowie w trakcie kształcenia otrzymują różne rodzaje świadectw. Przedstawiamy podział na ich rodzaje, organy wydające oraz podstawę wydania. Tabela ułatwi wypełnianie świadectw oraz uporządkuje wszystkie problematyczne kwestie - kto, kiedy, jakie świadectwo powinien otrzymać.

Rada podsumowująca - 17 wskazówek postępowania przy organizacji

Podsumowanie roku pracy szkoły to stały element czerwcowego zebrania rady pedagogicznej. Oprócz informacji o tym, jakie są efekty rocznej pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, powinno dostarczyć wniosków do pracy w następnym roku szkolnym. W przeciwnym razie potencjał tego szczególnego zebrania zostanie niewykorzystany. Dobra organizacja zebrania pomaga ujrzeć sprawy szkoły we właściwej perspektywie i stworzyć dobrą podstawę do ustalania zadań na kolejny rok. Jakie punkty zawrzeć w porządku obrad rady podsumowującej? Na co warto zwrócić szczególną uwagę w każdym z elementów obrad? Jakie działania zaplanować w związku z kolejnymi zmianami przepisów? Czemu służą wnioski z rocznego nadzoru pedagogicznego dyrektora? Te i wiele innych pytań można postawić zanim zamkniemy rok szkolny.  

Arkusze ocen ucznia - 20 zasad i przykładów wypełniania oraz prowadzenia

Arkusz ocen uczniów to jeden z najważniejszych dokumentów nauczania. Prowadzony jest przez cały okres nauki ucznia. Pojawia się jednak wiele wątpliwości – co i gdzie do niego wpisywać? Czy powinien być prowadzony w formie papierowej czy elektronicznej? Jak wpisać poszczególne przedmioty, kiedy należy wykreskować kolumny, jak numerować strony arkusza? To bardzo ważne informacje, które zbieramy w tym artykule.