Edukacja domowa w praktyce - wymagania prawne, postępowanie

W 2017 roku prawie 14 tys. uczniów i ich rodziców zdecydowało się na edukację domową, tj. spełnianie obowiązku nauki poza szkołą. Edukacja domowa często mylona jest z indywidualnym programem nauki i indywidualnym tokiem nauki. Na czym polega edukacja domowa, kiedy i kto może jej podlegać, kto ponosi odpowiedzialność za kształcenie dziecka, jakie warunki należy spełnić by pozostać w systemie edukacji domowej - opisujemy w tym artykule.

Spokojnych, radosnych świąt!

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy pięknych, spokojnych Świat Wielkiej Nocy! By przyniosły chwile odpoczynku i wytchnienia oraz radość w gronie najbliższych. 

Organizacja wycieczki i zielonej szkoła - 15 problemów z rozwiązaniami

Zbliża się wiosna, a w raz z nią czas na szkole wycieczki, wyjścia i zielone szkoły. Nie ważne czy wycieczka będzie piesza, autokarowa, czy pociągowa; nie istotne też czy będzie dla jednej czy wielu kas – z tej samej bądź różnych szkół - każda z nich wymaga dokładnego prześledzenie przepisów, znajomości prawa, wypełnienia licznych obowiązków. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiada dyrektor szkoły więc to on musi wszystko zweryfikować i przypilnować. Zbieramy najczęstsze problemy i pytania dyrektorów – odpowiedzi i porady eksperta pozwolą uniknąć licznych wątpliwości.

Arkusz organizacji w praktyce - 12 pytań z odpowiedziami

W poprzednim wydaniu aktualizacji – (Nr 154, Marzec) pisaliśmy na temat arkusza organizacji od strony teoretycznej – tekst zawierał procedurę opracowania i zatwierdzenia arkusza, wraz z terminami i obowiązkami poszczególnych organów. W tym numerze przedstawiamy tekst na temat arkusza w formie zebranych pytań i wątpliwości innych dyrektorów szkół. Eksperci oświatowi analizują i udzielają wyczerpujących odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące opracowania arkusza. Prześledzenie pomoże sprawnie i bezbłędnie przygotować dokument!

UODO: nie można umieszczać listy przyjętych uczniów w Internecie

Po zakończonej rekrutacji szkoły i placówki mogą publikować listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych w swojej siedzibie. Jednak, jak zauważa Urząd Ochrony Danych Osobowych - publikowanie tych wyników na stronie internetowej szkoły jest niedopuszczalne. Przedstawiamy główne wytyczne UODO.

Funkcjonowanie szkoły w czasie strajku nauczycieli

Nie ma przepisów prawnych odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania szkoły w czasie strajku nauczycieli. Jednak strajk musi być prowadzony zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a za bezpieczeństwo dzieci w każdych warunkach odpowiada dyrektor szkoły.

Nauczyciele spoza szkoły w komisjach egzaminacyjnych

MEN planuje zmiany w wyznaczaniu składu komisji egzaminacyjnych - będzie można wyznaczać egzaminatorów spoza (projekt z 8 marca, stan prawny na 20 marca) . Rozwiązanie takie pozwoli dyrektorowi szkoły na większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących, co związane jest również z planowanym strajkiem nauczycieli w kwietniu br.

Arkusz organizacji na rok szkolny 2019/2020 krok po kroku

Już w marcu zaczyna się okres przygotowywania i opracowywania arkusza organizacji na kolejny rok szkolny.  Pierwszy termin - dla zakładowych organizacji związkowych na wydanie swojej opinii to 19 kwietnia, zatem dyrektor musi przedłożyć im arkusz z odpowiednim wyprzedzeniem, by realizacja tego zadania była możliwa. Opracowując arkusz organizacji na rok szkolny 2019/2020 nie można przeoczyć zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Jakie to zmiany oraz jak wygląda szczegółowa procedura opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji na rok szkolny 2019/2020 opisujemy w tym artykule.

Waloryzacja kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków

Dnia 1 marca 2019 r. w związku z waloryzacją rent i emerytur, wzrosła kwota wolna od potrąceń z zasiłków wypłacanych pracownikom. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wynosi 102,86%

MEN: Matematyka nadal obowiązkowym przedmiotem na maturze

Ministerstwo Edukacji Narodowej odniosło się do wniosków NIK dotyczących m.in. zawieszenia obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. Zgodnie z odpowiedzią: matematyka nadal będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym, tak jak w większości krajów europejskich. Postulowane przez NIK „zawieszenie” obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki byłoby powtórką fatalnej decyzji podjętej w 1982 r., bez żadnego uzasadnienia naukowego. Nowa podstawa programowa, będąca efektem reformy edukacji podkreśla rozwijanie kompetencji innowacyjnych uczniów, m.in. przez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, jak np. metoda projektu, a także wykorzystywanie w szkole nowych technologii.