Sprawozdanie finansowe jednostki oświatowej - postępowanie krok po kroku

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem sporządzanym na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku jednostek oświatowych działających w formie jednostek budżetowych jest to zawsze dzień 31 grudnia. W poprzednich wydaniach pisaliśmy na temat inwentaryzacji oraz przygotowania i zamknięcia ksiąg rachunkowych, co jest niezbędne do opracowania sprawozdania. Ten artykuł zawiera konkretne wskazówki i wytyczne, jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe szkoły lub przedszkola.

Nowości w prawie oświatowym - 27 zmian

Na początku każdego roku kalendarzowego trzeba dokładnie prześledzić przepisy oświatowe - co się zmieniło, co należy wprowadzić, jakie zapisy zweryfikować. Przedstawiamy szczegółowe kompendium wiedzy na temat nowości w prawie na koniec roku 2019 oraz na początek 2020. Tabela, w której ekspert porządkuje zakres zmian, wraz z konkretną podstawą prawną oraz datą wejścia regulacji w życie pozwoli bez problemu prześledzić niezbędne informacje.

LISTA KONTROLNA - ZADANIA DYREKTORA NA PRZEŁOMIE ROKU

Zapoznaj się z czynnościami, które należy wykonać w okresie między grudniem a lutym, by szkoła funkcjonowała sprawnie i bez zarzutu! 

Inwentaryzacja w placówce oświatowej - etapy, terminy, metody i dokumenty

Celem inwentaryzacji, przeprowadzanej na koniec roku kalendarzowego jest ustalenie lub sprawdzenie rzeczywistego stanu składników majątkowych znajdujących się w posiadaniu jednostki oświatowej. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę przeprowadzając inwentaryzację i jak to zrobić krok po kroku, jakie zadania spoczywają na poszczególnych osobach oraz jak ją udokumentować. Ponadto autor zbiera ważne terminy – to pozwoli wykonać swoje zadanie zgodnie z prawem, niczego nie przeoczając.

RODO W placówce oświatowej w praktyce - 28 pytań z odpowiedziami

Mimo, że „nowe” przepisy o RODO wcale już nie są takie nowe, wciąż kwestia ta budzi wiele wątpliwości – co można, a czego nie można; jak stosować regulacje w praktyce; jakie dane i kiedy można wykorzystać czy udostępniać. To kwestia niezwykle istotna i warto rozważyć poszczególne problemy czy pytania. W publikacji zbieramy dla Państwa najczęstsze pytania oraz odpowiedzi ekspertów. To uporządkuje i usprawni pracę. Autorzy pokazują też, czego wcale nie trzeba robić – choć ogólna opinia jest taka, że jest wymagane po wejściu w życie RODO. Zapraszam do lektury!

Opieka zdrowotna nad uczniami - analiza nowych przepisów

W dniu 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Nowa ustawa zmienia organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w polskich szkołach. Nakłada nowe zadania na organy prowadzące szkoły. Muszą obligatoryjnie zapewnić uczniom prowadzonych przez siebie szkół możliwość korzystania, czyli w praktyce dostęp do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu stomatologicznego. Gabinety te muszą spełniać wymogi lokalowe i sprzętowe dla pomieszczeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą a także posiadać odpowiedni personel. Sprawdzamy, co te zmiany oznaczają dla dyrektora.

MEN: Zasady udostępniania danych z SIO

MEN opublikował komunikat, w którym poinformował o zasadach udostępniania danych z Systemu Informacji Oświatowej. Poznaj szczegóły.

MEN: Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego 2019/2020

Jak co roku, Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Zbieramy informacje, jakie zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego będą realizować kuratorzy oświaty w zakresie kontroli, ewaluacji i monitorowania.

Komunikat MEN: Ważne terminy i wytyczne

W związku z początkiem roku szkolnego 2019/2020 MEN przygotowało specjalny komunikat dla placówek, przedstawiając w nim m.in. kalendarz na nowy rok szkolny oraz ważne wytyczne i nowe obowiązki osób zarządzających. Sprawdzamy i podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę!

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor szkoły, przygotowując plan nadzoru na nowy rok szkolny, musi wziąć pod uwagę wiele wytycznych i danych. Zadanie to, jak co roku, jest bardzo pracochłonne, ale rzetelne i skrupulatne opracowanie planu nadzoru, w oparciu o wyniki i wnioski z podsumowania nadzoru z ubiegłego roku daje mocną podstawę do budowania nadzoru w nowym roku szkolnym. Warto więc poświęcić na to czas. Aby go zaoszczędzić – przedstawiamy przykładowy gotowy dokument, z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020.