Ocena pracy wystawiona przed 1 września 2018 r.

ocena pracy

Czy wyróżniająca ocena pracy nauczyciela wystawiona na podstawie dotychczasowych przepisów traci ważność 1 września 2018 r.?

Oceny pracy wystawione na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność aż do momentu wystawienia kolejnej oceny pracy.

Ważna do momentu wystawienia nowej oceny

W świetle obowiązujących przepisów praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego (at. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela). Ocena pracy zatem jest ważna aż do momentu, kiedy nauczyciel nie zostanie ponownie oceniony.

EKSPERT RADZI

 

Od 1 września 2018 r. zmienią się zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli. Nie oznacza to jednak, że dotychczasowe oceny pracy stają się nieważne. Wręcz przeciwnie – nawet postępowania wszczęte przed 1 września 2018 r. w sprawie dokonania oceny pracy nauczycieli są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych, a zatem nawet po 1 września 2018 r. można otrzymać ocenę pracy na „starych zasadach”.

 

Przepisy przejściowe jednak zobowiązującą do dokonania oceny pracy nauczycieli na nowych zasadach. W przypadku nauczycieli kontraktowych i mianowanych – do 31 sierpnia 2021 r ., chyba że w tym okresie rozpoczną staż na wyższy stopień awansu zawodowego – wówczas oceny na nowych zasadach należy dokonać dopiero po zakończeniu stażu (art. 123 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Nauczyciele dyplomowani, którzy w dniu 1 września 2018 r. posiadają 3-letni staż pracy od dnia nadania stopnia awansu – powinni zaś otrzymać ocenę do 30 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

Anna Trochimiuk