Od 1 września nowe przepisy o awansie zawodowym nauczycieli

awans zawodowy nauczyciela

Dnia 1 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz szereg zmian w Karcie Nauczyciela dotyczących m.in. awansu zawodowego.

 

 

Nowe rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego w dużej mierze powtarza dotychczasowe rozwiązania. Zmienią się jednak m.in.:

1)      terminy w awansie zawodowym m.in. na przygotowania opinii o dorobku zawodowym nauczyciela przez opiekuna stażu, naniesienia zmian w planie rozwoju zawodowego czy zawiadomienia nauczyciela o terminie posiedzenia komisji;

2)      obowiązki dyrektora wobec nauczycieli realizujących staż, w szczególności poprzez wprowadzenie obowiązku obserwacji i omówienia co najmniej jednych prowadzonych przez nauczyciela zajęć;

3)      obowiązki opiekuna stażu;

4)      obowiązki i wymagania wobec nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;

5)      załączniki do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego, w szczególności poprzez nałożenie na dyrektora placówki obowiązku poświadczania za zgodność oryginałem kopii dokumentów;

6)      treść zaświadczenia dyrektora placówki załączanego do wniosku o wszczęcie postępowania na wyższy stopień awansu;

7)      skład komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej;

8)      przebieg egzaminu oraz rozmowy kwalifikacyjnej;

9)      wzory dokumentów dotyczących nadania nauczycielom stopni awansu zawodowego.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574).