Wszystko o dofinansowaniu zakupów nauczycieli

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – ruszyło rządowe wsparcie dla nauczycieli realizujących kształcenie na odległość. Czasu na skorzystanie z niego jest niewiele, gdyż wnioski umożliwiające skorzystanie z proponowanego wsparcia można składać tylko do 7 grudnia 2020 r. Szczegółowe informacje zawarte są w rozporządzeniu zmieniającym: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2047). Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w zakładce Dokumenty szkolne - Organizacja pracy szkoły. 

KORONAWIRUS: PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 Coraz więcej pracowników szkół jest kierowanych na kwarantannę w związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Odpowiadamy na liczne wątpliwości - czy nauczyciel na kwarantannie może prowadzić lekcje online,  jakie wynagrodzenie wypłacać za czas kwarantanny oraz jaki dokument potwierdza objęcie pracownika obowiązkową kwarantanną. 

MEN O ZDALNEJ NAUCE I SYTUACJI PLACÓWEK

Od 24 października br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, a także słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego mają kształcenie zdalne. W trybie stacjonarnym uczy się teraz 1,4 mln przedszkolaków oraz 1,1 mln uczniów klas I-III szkół podstawowych. Taką naukę mają również uczniowie szkół specjalnych klas IV-VIII. Nauczanie zdalne zostało wprowadzone do czasu zahamowania wzrostu zakażeń.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

Fundacja Kuźnia Talentów chciałaby zaprosić nauczycieli oraz dyrekcję na terenie Małopolski do wzięcia udziału w II edycji programu szkoleniowego Lekcja:Enter.

Maseczki w strefach żółtych i czerwonych – czy też w szkołach?

Czy związku z wprowadzeniem strefy żółtej na terenie całego kraju uczniowie podczas lekcji muszą mieść zakryte usta i nos? 

Inwentaryzacja w placówce oświatowej krok po kroku

Już od października szkoły zaczynają przygotowywać i przeprowadzać inwentaryzację - obowiązek ten wynika z ustawy o rachunkowości. Dotyczy ona wszystkich składników majątkowych: rzeczowych, środków pieniężnych oraz pozostałych aktywów i pasywów. Proces inwentaryzacyjny jest bardzo skomplikowany - należy zwrócić przede wszystkim uwagę na odpowiedni dobór metody inwentaryzacji do danego składnika majątku, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz prawidłowe sporządzenie dokumentacji. Warto przeczytać, jakie działania i w jakich terminach należy podjąć, oraz jakie są najczęstsze błędy podczas inwentaryzacji, by uniknąć ich w swojej placówce.

Rodzice nie przestrzegają noszenia maseczek - postępowanie szkoły

Rodzice odprowadzający dzieci do szkoły odmawiają zakładania maseczek na terenie budynku szkoły. Co w takiej sytuacji może zrobić dyrektor szkoły?

SPRAWDZANIE CZYSTOŚCI GŁOWY DZIECI W DOBIE PANDEMII

Pytanie:Czy dyrektor szkoły może upoważnić wychowawcę klasy do sprawdzania czystości dziecka ze względu na walkę z wszawicą? Z powodu pandemii pani higienistka prawdopodobnie nie będzie mogła takich przeglądów dokonywać w tym roku szkolnym. Czy wychowawca klasy może odmówić wykonania kontroli czystości głowy u swoich uczniów?

Edukacja domowa bez opinii poradni

Czy nadal do wydania decyzji w sprawie edukacji domowej nie jest wymagana opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Maseczki i przyłbice dla uczniów - czy mogą być obowiązkowe?

 Czy skoro dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, to może wprowadzić dla uczniów i wszystkich pracowników szkoły obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic na przerwach? Z uwagi na brak regulacji, które wzbraniałyby wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek przez uczniów podczas przerw, taki obowiązek wydaje się możliwy do wprowadzenia.