CKE: Próbny egzamin ósmoklasisty i maturalny w marcu

Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna szkoły mogą przeprowadzić próbny egzamin ósmoklasisty i maturalny z materiałów udostępnionych przez CKE. Obejmą one zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy w marcu – szczegółowe terminy przedstawiamy poniżej.

Radykalne zmiany w egzaminach zewnętrznych w 2021 r.

Dnia 16 grudnia podpisane zostało rozporządzenie wprowadzające duże zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych, o których mowa była już od dłuższego czasu i towarzyszyło im wiele spekulacji. Zgodnie z zapowiedziami - zmiany są radykalne i wynikają z istniejącej sytuacji pandemii, która utrudnia przygotowania do tych ważnych egzaminów.

Odmowa realizacji nauczania indywidualnego w trakcie nauki zdalnej

Czy w zawiązku z ograniczeniem pracy szkół z powodu COVID organ prowadzący może odmówić przyznania godzin nauczania indywidualnego rodzicowi ucznia niepełnoletniego/pełnoletniemu uczniowi, który posiada orzeczenie poradni ze wskazaniem do nauczania indywidualnego? Organ prowadzący uważa, że przy zdalnym kształceniu nie ma sensu wydatkowania środków na takie kształcenie. Bardzo proszę o podstawę prawną.

Sposób udzielania zamówień publicznych przez szkoły po 1 styczniu 2021 r. - 13 nowych wytycznych

Panująca aktualnie pandemia COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia organizacyjne w administracji, najprawdopodobniej nie wpłyną na obowiązek stosowania wytycznych zawartych w nowym Prawie zamówień publicznych już od 1 stycznia 2021 roku. Poza licznymi trudnościami wynikającymi z samego faktu tak obszernej zmiany w materii zamówień publicznych, zamawiający zmierzą się z problemem braku aktów wykonawczych oraz wprowadzaniem istotnych zmian do uchwalonego już aktu prawnego, na niespełna miesiąc przed jego wejściem w życie. Mając na uwadze to, że zakupy nie mogą zostać wstrzymane, a wielu dyrektorów szkół, będzie musiało sprostać zadaniu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z nowymi regulacjami publikujemy wykaz wskazówek, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla podejmowanych przez zamawiającego czynności.

Półkolonie w czasie ferii zimowych dla najmłodszych

W czasie ferii zimowych w dniach 4-17 stycznia 2021 r. będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej – tak zapowiedziało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Półkolonie będą mogły odbywać się w szkołach i placówkach oświatowych.

PPK w jednostkach oświatowych - procedura krok po kroku

Do 26 marca 2021 roku  dyrektor szkoły musi dokonać wyboru instytucji finansowej i zawrzeć umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (PPK). Czynność ta poprzedzona jest jednak licznymi innymi krokami i obowiązkami. Dyrektor musi m.in. in. przeprowadzić konsultacje związkowe oraz zrealizować obowiązki informacyjne wobec pracowników. Sprawdzamy, jakie działania i w jakim terminie powinien podjąć dyrektor szkoły tworząc i prowadząc PPK w placówce oświatowej. Artykuł pomoże uporządkować te zadania krok po kroku.

OŚWIATA W CZASIE KORONAWIRUSA - PYTANIA DO EKSPERTA

Do redakcji poradnika napływa bardzo dużo pytań dotyczących pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli w czasie kształcenia na odległość oraz w związku z pandemią. Nasi eksperci odpowiadają!

Wszystko o dofinansowaniu zakupów nauczycieli

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – ruszyło rządowe wsparcie dla nauczycieli realizujących kształcenie na odległość. Czasu na skorzystanie z niego jest niewiele, gdyż wnioski umożliwiające skorzystanie z proponowanego wsparcia można składać tylko do 7 grudnia 2020 r. Szczegółowe informacje zawarte są w rozporządzeniu zmieniającym: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2047). Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w zakładce Dokumenty szkolne - Organizacja pracy szkoły. 

KORONAWIRUS: PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 Coraz więcej pracowników szkół jest kierowanych na kwarantannę w związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Odpowiadamy na liczne wątpliwości - czy nauczyciel na kwarantannie może prowadzić lekcje online,  jakie wynagrodzenie wypłacać za czas kwarantanny oraz jaki dokument potwierdza objęcie pracownika obowiązkową kwarantanną. 

MEN O ZDALNEJ NAUCE I SYTUACJI PLACÓWEK

Od 24 października br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, a także słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego mają kształcenie zdalne. W trybie stacjonarnym uczy się teraz 1,4 mln przedszkolaków oraz 1,1 mln uczniów klas I-III szkół podstawowych. Taką naukę mają również uczniowie szkół specjalnych klas IV-VIII. Nauczanie zdalne zostało wprowadzone do czasu zahamowania wzrostu zakażeń.