ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

Fundacja Kuźnia Talentów chciałaby zaprosić nauczycieli oraz dyrekcję na terenie Małopolski do wzięcia udziału w II edycji programu szkoleniowego Lekcja:Enter.

Zapraszamy na szkolenie! Decyzje administracyjne i kierownicze dyrektora szkoły

 Webinarium ma na celu ukazanie dyrektora szkoły i placówki, który z racji delegacji ustawowych staje się organem administracji w celu rozstrzygnięcia określonych spraw w formie decyzji administracyjnych. 

Zapraszamy na szkolenie! Regulamin działalności rady pedagogicznej

Webinarium ma na celu ukazanie pracy rady pedagogicznej zgodnie z uregulowaniami prawnymi, a szczególnie z uchwalonym przez radę regulaminem działalności rady pedagogicznej. Ważnym jest określenie roli regulaminu działalności rady pedagogicznej w wewnątrzszkolnym systemie prawnym. Podkreślenia wymaga autonomia rady przy tworzeniu regulaminu.   

Nadzór pedagogiczny dyrektora w roku 2018/2019 - półroczne podsumowanie pracy szkoły/placówki oraz wnioski i rekomendacje do dalszego realizowania nadzoru

Zapoznaj się z ważnymi obowiązkami dyrektora oraz nauczycieli na przełomie roku szkolnego. To czas, by podsumować pracę szkoły - dzięki temu będzie jasność, które obszary szkoły działają bezbłędnie, a które warto jeszcze skorygować i które wymagają większego nakładu pracy. Ekspert szczegółowo omawia zadania, obowiązki i postępowanie związane z półrocznym podsumowaniem nadzoru pedagogicznego. 

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego za rok 2017/2018 oraz wnioski do planowania na rok 2018/2019

W tym roku dyrektor po raz pierwszy przeprowadza podsumowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z 25 sierpnia 2017 r. Natomiast przygotowując nowy plan nadzoru na rok 2018/2019, musi wziąć od uwagę zmiany wprowadzone przez to rozporządzenie, tzn.: plan nadzoru dyrektora powinien zawierać nowe elementy: plan obserwacji oraz zakres monitorowania; plan nadzoru musi uwzględniać podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.