Podsumowanie nadzoru pedagogicznego za rok 2017/2018 oraz wnioski do planowania na rok 2018/2019

W tym roku dyrektor po raz pierwszy przeprowadza podsumowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z 25 sierpnia 2017 r. Natomiast przygotowując nowy plan nadzoru na rok 2018/2019, musi wziąć od uwagę zmiany wprowadzone przez to rozporządzenie, tzn.: plan nadzoru dyrektora powinien zawierać nowe elementy: plan obserwacji oraz zakres monitorowania; plan nadzoru musi uwzględniać podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.