Od stycznia wyższe pensje

wyższe odpisy

Nowe stawki wynagrodzenia obowiązują od 1 stycznia 2019 r., jednak  nauczyciele odczują je dopiero w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019 r. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w placówkach samorządowych wzrośnie o 5%.

W projekcie ustawy budżetowej została określona kwota bazowa dla nauczycieli na 2019 r. w wysokości 3.045,21 zł., co stanowi wzrost o 5% w stosunku do wysokości kwoty bazowej  z roku 2018. Tym samym o taki również procent wzrośnie minimalne wynagrodzenie zasadnicze w szkołach. 

 

Podwyższenie kwoty bazowej będzie oznaczało także wzrost średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Od 1 stycznia 2019 r. będzie to odpowiednio kwota: 3.045 zł dla nauczyciela stażysty, 3.380 zł dla nauczyciela kontraktowego, 4.385 zł dla nauczyciela mianowanego, 5.603 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy wraz z uzasadnieniem (projekt z 28 grudnia 2018 r. wersja skierowana do uzgodnień i konsultacji).