UODO: nie można umieszczać listy przyjętych uczniów w Internecie

rekrutacja do szkół

Po zakończonej rekrutacji szkoły i placówki mogą publikować listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych w swojej siedzibie. Jednak, jak zauważa Urząd Ochrony Danych Osobowych - publikowanie tych wyników na stronie internetowej szkoły jest niedopuszczalne. Przedstawiamy główne wytyczne UODO.

Podczas rekrutacji, szkoły i placówki oświatowe pozyskują wiele danych osobowych od kandydatów. Dlatego trzeba pamiętać o dopełnieniu obowiązku informacyjnego, czyli poinformowaniu m.in. o tym kto, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będzie wykorzystywał zebrane dane. Poza tym administratorzy muszą również poinformować, jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane, oraz przypomnieć o możliwości złożenia skargi do UODO.

Urząd przypomina także, że po zakończonej rekrutacji szkoły i placówki mogą publikować listy przyjętych i nieprzyjętych w swojej siedzibie, ale nie mogą tego robić na stronie internetowej szkoły – jest to niedopuszczalne.

 

ZASTOSUJ

Więcej informacji można znaleźć w filmiku umieszczonym na stronie UODO „Szkoła uczy (się) chronić dane”, który oprócz informacji związanych z rekrutacją prezentuje również wyjaśnienia w kontekście takich zadań jak monitoring wizyjny, dane osobowe nauczycieli, ocenianie i wyróżnianie uczniów, czy opieka zdrowotna w szkole.