Zasady zatrudnienia kierownika gospodarczego

zatrudniania kierownika gospodarczego

Czy na stanowisko kierownika gospodarczego w szkole trzeba przeprowadzić konkurs?

Zatrudnienie pracowników samorządowych na stanowisko urzędnicze wymaga przeprowadzenia naboru wiążącego się z ogłoszeniem konkursu  (art. 11 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych). Taki wymóg nie dotyczy stanowisk pomocniczych i obsługi. Stanowisko kierownika gospodarczego jest stanowiskiem pomocniczym i obsługi (zał. do rozporządzenia RM z 15 maja 2018 r.), dlatego zatrudnienie na nim nie wymaga przeprowadzenia naboru.

Podstawa prawna:

Autor: Michał Kowalski