WYDANIE ONLINE

Przed rozpoczęciem zajęć przed dyrektorem staje ważne zadanie – przygotowanie szkoły do pracy w nowym roku szkolnym. Jego właściwa realizacja nie jest możliwa bez udziału rady pedagogicznej, która musi podjąć wiele ważnych decyzji. W części I artykułu przedstawiamy 7 przykładowych uchwał wynikających z kompetencji stanowiących rady pedagogicznej.  

czytaj więcej »

Jest już pewne, że od 1 września 2016 r. w szkołach nie będzie tzw. godzin karcianych – prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela. Przewiduje ona również zmiany dotyczące czasu pracy nauczycieli oraz postępowania dyscyplinarnego. Poznaj wszystkie zmiany, które w większości zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego.

czytaj więcej »

Resort edukacji szykuje istotne zmiany w przepisach dotyczących kwalifikacji nauczycieli. Projekt przewiduje m.in. dostosowanie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących poziomu wykształcenia nauczycieli do zakresu kształcenia. Sprawdź, jakich nauczycieli dotyczy przygotowany projekt i jakie zmiany chce wprowadzić.

czytaj więcej »

Nowe terminy składania danych przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie danych dziedzinowych gromadzonych w SIO. Zmiany mają na celu głównie dostosowanie przepisów do prawa oświatowego. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 września 2016 r.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia, które określa formę pomocy dofinansowania do podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Opisuje on szczegółowo, którzy uczniowie mogą skorzystać z pomocy. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszeniu, ze względu na możliwość zakupu podręczników w okresie wakacji.

czytaj więcej »

Od 1 września 2016 r. w sklepikach szkolnych będzie można kupić drożdżówki o określonych kryteriach zawartości cukru, a także kanapki przygotowane w różnego rodzaju pieczywa. Takie regulacje zawiera projekt rozporządzenia, którego głównym celem jest ograniczenie dostępu do środków spożywczych zawierających znaczne ilości składników niezalecanych dla rozwoju dzieci.

czytaj więcej »

Świadczenie urlopowe należy wypłacić do 31 sierpnia, ale w większości szkół nauczyciele otrzymują je już na przełomie czerwca i lipca. Nie zawsze jednak wiadomo, komu przysługuje świadczenie w danym roku szkolnym. Poznaj 15 zasad ustalania prawa do świadczenia urlopowego.

czytaj więcej »

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także specjalnych, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego. Należy również pamiętać, że gmina jako organ prowadzący ma prawo do kontroli wykonywanych przez dyrektora zadań w zakresie kontroli spełniania obowiązku szkolnego.

czytaj więcej »

Nie wszystkim dyrektorom uda się odpocząć w czasie wakacji, gdyż wiele zadań wykonywanych na koniec roku szkolnego może się przedłużyć na czas ferii letnich. Jednak przedłużenie pracy na ten czas nie może być dłuższy niż łącznie 7 dni, a zgodę na jej wykonywanie wydaje organ prowadzący. Poznaj obowiązki, jakie mogą Cię spotkać w szkole w czasie wakacji.

czytaj więcej »

Wydłużenie terminu na wytaczanie powództw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy zakłada poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zaproponowano w nim ujednolicony 30-dniowy termin na ich złożenie przez pracownika, zarówno w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy, rozwiązania bez wypowiedzenia, wygaśnięcia oraz odmowy nawiązania stosunku pracy.

czytaj więcej »

W klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciele będą mieli wybór między trzema darmowymi podręcznikami. Wśród tych podręczników do wyboru będzie także aktualny „Nasz Elementarz”.

czytaj więcej »

Szkoły rzadko informują rodziców i uczniów o możliwości zorganizowania lekcji religii mniejszości wyznaniowych i lekcji etyki na życzenie. RPO wskazuje, że bardzo ważne jest, by szkoły wykazywały większą inicjatywę w organizowaniu lekcji religii lub etyki, a nie tylko obarczały tym zadaniem zainteresowanych rodziców i uczniów.

czytaj więcej »

Informowanie o podstawowych wymaganiach stawianych organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży to główne zadania „Poradnika bezpiecznego wypoczynku” opracowanego przez MEN. Ma on również za zadanie dostarczyć rodzicom praktycznych wskazówek m.in. dotyczących wyboru oferty wypoczynku.

czytaj więcej »

wiper-pixel