Regulamin "Poradnika Dyrektora Szkoły" obowiązuje do 31.12.2020 r.