WYDANIE ONLINE

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2016/2017 będzie się odbywać na nowych zasadach. Przewidują one m.in. jednolite terminy rekrutacji, określony został także skład komisji rekrutacyjnej. Na uwagę zasługują również zmiany dotyczące wprowadzonego obowiązku szkolnego dla 7-latków. Okazuje się bowiem, że w kilku przypadkach kontynuacji nauki w klasie I i II postępowanie rekrutacyjne nie będzie musiało być przeprowadzane.  

czytaj więcej »

Przed podjęciem decyzji o zwolnieniu nauczyciela, dyrektor szkoły powinien stworzyć czytelne i jasne kryteria uzasadniające wypowiedzenie stosunku pracy. Powinny być one stosowane jednakowo do wszystkich nauczycieli. Często okazuje się bowiem, że do jednego nauczyciela nie są stosowane wszystkie kryteria, co może skutkować późniejszym sporem w sądzie pracy.

czytaj więcej »

Planując przygotowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2016/2017 należy wziąć pod uwagę zmiany, które zaszły w przepisach oświatowych. Dotyczy to głównie dyrektorów szkół podstawowych, którzy muszą uwzględnić decyzję rodziców dzieci kontynuujących naukę w klasie I i II, a co za tym idzie – rozplanowanie oddziałów i nauczycieli czasem zupełnie inne niż te z ubiegłych lat. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę przed przygotowaniem arkusza organizacji szkoły – najważniejsze wskazówki przedstawiamy w tekście.

czytaj więcej »

Zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym likwidacja godzin karcianych od 1 września br., niosą ze sobą wiele konsekwencji. Okazuje się, że przydzielanie godzin przez dyrektora na zajęcia dodatkowe nadal będzie możliwe, z tą różnicą, że nie będzie ograniczone obecnie obowiązującymi normami.

czytaj więcej »

Od 15 marca br. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące udzielania dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Określa ono m.in. wzory formularzy, które służą ustaleniu wysokości dotacji dla poszczególnych typów szkół, takie jak wzór wniosku o udzielenie dotacji i formularz rozliczenia.

czytaj więcej »

Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 pozostaną na tym samym poziomie co obecnie. Kwota bazowa kształtująca zarobki pedagogów nie uległa zmianie w stosunku do 2015 r., a wraz z nią „zamrożone” pozostają stawki wynagrodzenia pedagogów.

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2016/2017 jako pierwsi ferie zimowe rozpoczną uczniowie województwa: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. A zakończą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, stąd zmiana w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym.

czytaj więcej »

Ministrowie edukacji narodowej i nauki i szkolnictwa wyższego przekazali do konsultacji projekty rozporządzeń określających charakterystyki II stopnia dotyczące poszczególnych poziomów kwalifikacji w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji. Projekty zostały skierowane do zaopiniowania m.in. przez pracodawców i związki zawodowe.

czytaj więcej »

Zaostrzenie wymagań formalnoprawnych związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym obowiązek potwierdzania warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem pracownika do pracy przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany mają m.in. przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnianiu pracowników.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało projekt zmian podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Przewiduje on m.in. powrót nauki czytania, pisania i liczenia do zerówek. Zmiany związane są z wprowadzeniem od 1 września 2016 r. obowiązku szkolnego dla 7-latków.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej wychodzi naprzeciw wątpliwościom związanym z rozliczeniem godzinowego zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem dla nauczycieli i przedstawia stanowisko odnośnie stosowania art. 188 Kodeksu pracy. Jednak nie eliminuje ono kontrowersji związanych ze stosowaniem nowego przepisu.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło stronę internetową www.debataoswiatowa.men.gov.pl – poświęconą debacie „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Będą tu zamieszczane informacje dotyczące spotkań, rozmów i debat organizowanych w różnych częściach kraju na temat zmian w polskim systemie edukacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel