WYDANIE ONLINE

Przydzielanie godzin zajęć nauczycielom to zadanie niełatwe, gdyż trzeba wziąć pod uwagę różne sytuacje pracowników, a także – co dotyczy roku szkolnego 2016/2017 – likwidację godzin karcianych, co wiąże się z innym przydzielaniem godzin na zajęcia dodatkowe. Podpowiadamy, jak prawidłowo przydzielać godziny zajęć, w tym ponadwymiarowe.

czytaj więcej »

Dyrektor może w trakcie wakacji odwołać pracownika z urlopu lub nałożyć na niego dodatkowe obowiązki służbowe. Dotyczy to zarówno pracowników pedagogicznych, jak i niepedagogicznych. Dyrektor musi jednak mieć na uwadze, że jest to możliwe tylko w określonych przypadkach. Kogo można odwołać z urlopu, a na kogo nałożyć dodatkowe obowiązki służbowe bez jego przerywania – podpowiadamy w artykule!

czytaj więcej »

Zwalnianie uczniów z niektórych zajęć z początkiem roku szkolnego, jak i w jego trakcie, sprawia wiele problemów. Związane jest to nie tylko z uzyskaniem wymaganej dokumentacji, lecz także z późniejszą klasyfikacją uczniów. Warto sprawdzić, kiedy i na jakiej podstawie można zwolnić ucznia z zajęć.

czytaj więcej »

W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy uchwały stanowiące rady pedagogicznej, a teraz przyszedł czas na uchwały wynikające z kompetencji opiniujących rady. Będą to zatem m.in. uchwały w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć czy też powierzenia lub odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego. Prezentujemy 10 wzorów uchwał opiniujących!

czytaj więcej »

Minister edukacji podsumowała ogólnopolską debatę oświatową „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”, na której wskazała kierunki zmian w oświacie na najbliższe lata. I tak od roku szkolnego 2017/2018 nastąpi powrót do 8 klas szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, a zawodówki zastąpią szkoły branżowe.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przewiduje m.in. likwidację sprawdzianu szóstoklasisty oraz możliwość odwołania się od wyników egzaminu maturalnego. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty, której przepisy w większości wchodzą już z początkiem nowego roku szkolnego.

czytaj więcej »

W związku ze zmianą obowiązku szkolnego dla 7-latków, która zacznie obowiązywać już od nowego roku szkolnego, zmianie ulegną także podstawy programowe dotyczące wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. MEN przygotowało 2 nowe rozporządzenia – podpowiadamy, co się zmieniło!

czytaj więcej »

Rząd planuje wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia dla umów cywilnoprawnych. Mają one zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., a same zmiany dotkną w szczególności szkoły niepubliczne oraz prowadzone przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

Od początku 2017 r. nauczyciele zatrudnieni w Centrach Kształcenia Praktycznego będą mogli przechodzić na świadczenia kompensacyjne. Tak zakłada projekt zmian w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

czytaj więcej »

Od września wzrośnie liczba zawodów szkolnictwa zawodowego, gdy naukę rozpoczną uczniowie kształcący się m.in. na kierunku Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Do klasyfikacji właściwej zostały dodane 4 nowe zawody. Oprócz tego MEN przygotowało także podstawy programowe dla 3 nowych zawodów.

czytaj więcej »

Nauczyciele religii katolickiej będą musieli uzupełnić wymagane nowymi przepisami kwalifikacje do nauczania w szkole. Mają na to czas w przeciągu 3 lat od wejścia w życie porozumienia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii katolickiej, które zacznie obowiązywać od 1 września 2016 r.

czytaj więcej »

Od 1 października 2017 r. dyrektorzy szkół przed zatrudnieniem pracownika będą mogli sprawdzić, czy w przeszłości popełnił on przestępstwo na tle seksualnym. Umożliwi to specjalny rejestr osób prawomocnie skazanych za czyny przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

czytaj więcej »

wiper-pixel