WYDANIE ONLINE

Każda placówka powinna być odpowiednio przygotowana do udzielenia wsparcia swoim uczniom. Począwszy od przyjęcia odpowiednich regulacji w prawie wewnątrzszkolnym, przez sprawdzone procedury i praktyczne rozwiązania wykorzystujące zasoby szkoły i możliwości wsparcia zewnętrznego, po działania umożliwiające elastyczne reagowanie na specyficzne potrzeby konkretnego ucznia. Jak wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jakie są zadania dyrektora w tym zakresie – podpowiadamy w artykule.

czytaj więcej »

Forma zatrudnienia nauczycieli w projekcie unijnym zależy od rodzaju podmiotu będącego pracodawcą. W szkołach publicznych nauczyciele realizują te zajęcia w ramach dotychczasowego stosunku pracy. W przypadku braku chętnych do ich realizacji można zatrudnić nauczycieli spoza placówki. Możliwość taka jest jednak obwarowana pewnymi przesłankami. Podpowiadamy, jak prawidłowo zatrudniać nauczycieli do projektów unijnych!

czytaj więcej »

W wielu placówkach, czy to publicznych czy niepublicznych, powstaje problem rozliczania przyznanych dotacji. Nie zawsze wiadomo, czy środki zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem. Podpowiadamy, na co można przeznaczyć dotację, a na co lepiej nie przeznaczać środków publicznych!

czytaj więcej »

Umowa na czas określony w szkole może być zawarta tylko w określonych przypadkach. Nie zawsze jednak wiadomo, czy treść takiej umowy można modyfikować, co najczęściej przydaje się np. w sytuacji, gdy dyrektor chce zmienić zapis o osobie, którą zastępuje pracownik zatrudniony na czas określony. Podpowiadamy, kiedy i jak modyfikować treść umowy na czas określony.

czytaj więcej »

Gimnazja, które nie są w zespołach szkół, będą miały 5 lat na to, by stać się szkołami podstawowymi – poinformowała minister edukacji narodowej. Dotyczy to także gimnazjów niepublicznych. I choć na przepisy wprowadzające nowe regulacje trzeba jeszcze poczekać, to już widać kierunek zmian.

czytaj więcej »

Z nowym rokiem szkolnym weszły w życie przepisy mówiące o tym, że uczniowi, który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i etyki, przy wyliczaniu średniej odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą uwzględniane oceny klasyfikacyjne uzyskane z obydwu tych przedmiotów. Zmienił się więc dotychczasowy sposób wpisywania tych ocen na świadectwa szkolne.

czytaj więcej »

Od nowego roku szkolnego zmianie uległy nie tylko przepisy Karty Nauczyciela, lecz także Kodeksu pracy. Pracodawcy, w tym dyrektorzy szkół, zostali zobowiązani do zawierania umów o pracę lub wręczania pracownikom pisemnych potwierdzeń warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem ich do pracy. Jak w praktyce powinno więc wyglądać zawieranie umów?

czytaj więcej »

Od nowego roku szkolnego obowiązuje rozporządzenie MEN zawierające formularz wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. I choć rozporządzenie weszło w życie 1 września 2016 r., to sam formularz ma być stosowany od 1 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

Przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania dostosowano do zmian związanych ze zniesieniem godzin karcianych. W związku z tym zajęcia dotychczas ewidencjonowane w dziennikach w ramach godzin karcianych począwszy od roku szkolnego 2016/2017 nie są już rejestrowane. Podpowiadamy, co jeszcze się zmieniło.

czytaj więcej »

Uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie darmowego podręcznika wiąże się ze zwrotem kosztów, ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zwrotu dokonują rodzice uczniów na wyznaczony rachunek bankowy. Jaki jest koszt poszczególnych podręczników i w jaki sposób dokonać zwrotu?

czytaj więcej »

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przedstawił harmonogram przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2017 r. Egzamin gimnazjalny potrwa od 19 do 21 kwietnia, a matura od 4 do 26 maja. Przedstawiamy szczegółowe terminy egzaminów!

czytaj więcej »

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł, że projekt aktu prawnego zawierającego regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli powinien być skonsultowany ze związkami zawodowy. Niewykonanie tego obowiązku przez organ prowadzący jest poważnym naruszeniem prawa. Jakie konsekwencje może za sobą nieść?

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Pacjenta we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotował dla uczniów szkół podstawowych lekcje wychowawcze na temat praw przysługujących pacjentom w Polsce. Dyrektorzy placówek mogą również zamówić lekcje tematyczne, a także otrzymać dodatkowe materiały dla uczniów.

czytaj więcej »

wiper-pixel