WYDANIE ONLINE

Nowe rozporządzenie zaostrza wymagania kwalifikacyjne. Po zmianie przepisów osoba po studiach licencjackich lub inżynierskich będzie mogła uczyć jednie w przedszkolu i szkole podstawowej.  Aby zdobyć kwalifikacje do nauczania w pozostałych typach szkół i placówek, nauczyciel będzie musiał ukończyć studia II stopnia bądź jednolite studia magisterskie. Wyjątkowo dla niektórych nauczycieli przewidziane zostały regulacje przejściowe pozwalające zachować nabyte wcześniej kwalifikacje.Przed przydzieleniem zajęć nauczycielom od 1 września należy dokładnie sprawdzić ich kwalifikacje.  Artykuł pozwoli uporządkować nowe regulacje oraz opisuje kto, zachowa a kto straci uprawnienia.

czytaj więcej »

Wkrótce wydane zostanie nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego w oparciu o przepisy ustawy Prawo oświatowe. Liczne regulacje zostały przeniesione z poprzedniego rozporządzenia. Wprowadzono także nowe, istotne rozwiązania. Pośrednio zmiany te kreują nowe obowiązki dyrektora i mają wpływ na wykonywane zadania. Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek jest w legislacji. Poniższe omówienie nowego nadzoru pedagogicznego dyrektora dokonane zostało w oparciu o projekt rozporządzenia z 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, które ma wejść w życie 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

Reforma oświaty wprowadziła zmiany regulacji niemal w każdej dziedzinie pracy szkoły. Ustawa o systemie oświaty i nowa ustawa - Prawo oświatowe nadaje organom szkoły, w tym radzie rodziców nowe kompetencje. Co się zmieni od 1 września oraz jakie zadania będą spoczywać na radzie rodziców w nowym roku szkolnym przedstawiamy w tym artykule.

czytaj więcej »

Reforma oświaty i związane z nią przekształcenia szkół, a w szczególności wygaszanie gimnazjów, rodzą pytania, jakie będą dalsze losy dyrektorów i wicedyrektorów szkół. Przepisy przejściowe przewidują dalsze pełnienie funkcji dyrektora niezależnie od przekształcenia. W niektórych przypadkach możliwe będzie także przedłużenie powierzenia stanowiska do 31 sierpnia 2019 r.  Sprawdzamy, jakich posunięć kadrowych może spodziewać się dyrektor, wicedyrektor oraz nauczyciele pełniący stanowiska kierownicze w związku ze zmianami od 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

Od 1 września szkoły będą miały samodzielnośćw podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia innowacji. To główna zmiana, którą wprowadzają przepisy ustawy – Prawo oświatowe. Ekspert opisuje zmiany i zasady postępowania od nowego roku szkolnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel