WYDANIE ONLINE

Prace domowe dla wielu rodzin są prawdziwą udręką. Zmęczeni, po powrocie z pracy rodzice siadają ze zmęczonym szkolnym hałasem dzieckiem do stołu i zaczyna się  kilkugodzinna batalia. Pracy domowej, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, jest bardzo dużo i często są to zadania odbierane przez uczniów jako nużące i nieciekawe. Problem prac domowych niejednokrotnie poruszał też Rzecznik Praw Dziecka. Czy tak musi wyglądać codzienność polskich uczniów i ich rodzin?

czytaj więcej »

 Rodzic nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez pielęgniarkę szkolną. Pielęgniarka zauważyła u dziecka wszy. Czy w związku z powyższym powinna powiadomić wychowawcę klasy czy tylko rodzica?

czytaj więcej »

Temat wszawicy systematycznie pojawia się na początku roku szkolnego, gdy dzieci wracają z kolonii i obozów, a następnie  późną jesienią i na początku zimy, kiedy zaczynają nosić czapki - przypomina Rzecznik Praw Dziecka i apeluje do dyrektorów szkół i przedszkoli m.in. o wypracowanie - z udziałem rodziców - określonych procedur przeglądu czystości skóry głowy, które będą przez wszystkich akceptowane i respektowane.

czytaj więcej »

Szkoły musiały przygotować plan finansowy w terminie 30 dni od otrzymania potrzebnych informacji, nie później niż do 22 grudnia. Przygotowując plan finansowy należy określić planowane na rok budżetowy dochody i wydatki oraz źródła dochodów budżetowych, tworzących sferę dochodową jednostki. Jak wygląda procedura opracowania i zatwierdzenia planu finansowego szkoły oraz jak postępować, by po zatwierdzeniu planu nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych – opisujemy w tym artykule.

czytaj więcej »

W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i w szkole powinna być udzielana w trakcie bieżącej pracy z dziećmi i uczniami oraz w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów. Potrzeby dziecka mogą jednak wymagać dodatkowego wsparcia w celu wyeliminowania występujących trudności lub rozwijania jego szczególnych uzdolnień, w formach wykraczających poza zindywidualizowaną pracę podczas zajęć edukacyjnych. Potrzeby dzieci i młodzieży mogą również implikować konieczność zorganizowania wsparcia dla rodziców, a w wielu przypadkach również dla nauczycieli i specjalistów, którzy pracują z uczniem.

czytaj więcej »

Trwają ferie zimowe, a w raz z nimi urlopy pracowników szkół. Z zasady każdy pracownik powinien mieć zapewniony nieprzerwany urlop wypoczynkowy. Jak jednak wygląda praktyka, czy zawsze nauczyciel może spokojnie wypocząć? Czy są sytuacje w których dyrektor może odwołać z urlopu i zobowiązać nauczyciela do pracy? Przedstawiamy 8 ściśle określonych przypadków uprawniających do zobowiązania pracownika do świadczenia pracy w czasie ferii. Ekspert zamieszcza też 6 przykładów z praktyki szkolnej dotyczących poszczególnych warunków odwołania z urlopu – dla lepszego zobrazowania tego zagadnienia.

czytaj więcej »

wiper-pixel