WYDANIE ONLINE

Prawidłowo prowadzony nadzór pedagogiczny to dla dyrektora szkoły gwarancja bezpieczeństwa, wysokiego poziomu edukacji, ciągłego kształcenia się nauczycieli. A to z kolei przekłada się na wysokie wyniki szkoły w rankingach i bardzo dobra ocenę pracy dyrektora. Rzetelnie opracowane sprawozdanie z nadzoru oraz na jego podstawie – plan nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny pomogą wytypować najsłabsze obszary szkoły, zaplanować niezbędne kontrole i wyznaczyć kierunki działań na rok szkolny 2018/2019.

czytaj więcej »

W wydaniu sierpniowym (Nr 144) zamieściliśmy pierwszą część tekstu o nadzorze kuratora oświaty – na temat planu nadzoru kuratora oraz przeprowadzanej kontroli. W tym numerze opisujemy ewaluację zewnętrzną i wspomaganie. Na ile dni przed ewaluacją kurator musi o niej powiadomić dyrektora, jak należy się do niej przygotować, jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze w związku z jej przeprowadzaniem, kto i kiedy sporządza raport? To bardzo istotne pytania, na które odpowiedź warto poznać już na początku roku szkolnego.

czytaj więcej »

Od 1 września ocena pracy nauczycieli będzie przebierała według nowych zasad. Jakie to zasady i jak należy postępować opisujemy w tym artykule. Nasz ekspert zebrał 12 zasad, których należy przestrzegać dokonując nowej oceny pracy nauczycieli. Na temat oceny pracy pisaliśmy też w numerze Sierpniowym (145) w dziale Ważna procedura – Regulamin oceny pracy nauczycieli krok po kroku. Warto już na początku roku zapoznać się z nowymi wytycznymi, by niczego nie przeoczyć.

czytaj więcej »

Obowiązująca od 1 września 2018 r. nowa ocena pracy nauczycieli wymaga postępowania według nowych zasad – opisujemy je w artykule w tej aktualizacji. Karta Nauczyciela przewiduje sytuacje, w których dyrektor w procesie oceny pracy nauczycieli może lub musi zasięgnąć opinii innych organów. Jakie organy i w jakim zakresie uczestniczą w tej procedurze ukazuje tabela.

czytaj więcej »

Na początku roku szkolnego dyrektor musi zebrać od rodziców lub pełnoletnich uczniów dokumenty niezbędne do właściwego zorganizowania pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Ekspert opisuje, jakie to dokumenty. Warto sprawdzić, by niczego nie przeoczyć.

czytaj więcej »

wiper-pixel