WYDANIE ONLINE

Rok szkolny 2018/2019 to kolejny rok dużych zmian oświatowych. Część z nich jest konsekwencją reformy oświaty i zmiany systemu szkolnictwa. Poza tym zupełnie nowe regulacje dotyczą awansu zawodowego nauczycieli, oceny pracy, organizacji wycieczek szkolnych czy doradztwa zawodowego. Nasi eksperci zebrali szczegółowe regulacje, nowe przepisy i opracowali do nich komentarze - dzięki temu przedstawiamy kompletne kompendium zmian oświatowych, przydatne w pracy każdego dyrektora i nauczyciela.

czytaj więcej »

Od 1 września tego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Część z nich wynika ze znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela, część z nowego rozporządzenia o awansie zawodowym. To w sumie 28 obszarów zmian. Są też pewne obszary, które w dalszym ciągu podlegają przepisom sprzed 1 września. Ekspert szczegółowo opisuje nowe regulacje. Prześledzenie ich pozwoli uporządkować kwestie awansu i uniknąć błędów.

czytaj więcej »

W aktualizacji Sierpień/Wrzesień, Nr 145 pisaliśmy na temat przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego i wakacyjnym przeglądzie bhp oraz instalacji elektrycznej. Kolejnym obowiązkiem dyrektora w związku z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole jest zagwarantowanie należytego pełnienia obowiązków służby bhp. W niektórych sytuacjach wystarczy zatrudnienie specjalisty bhp albo powierzenie wykonywania zadań służby bhp osobie zatrudnionej w szkole na innym stanowisku. Kiedy jednak konieczne będzie powołanie odrębnej służby bhp?  Komu można powierzyć wykonywanie tych zadań? Jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze i szkole? Odpowiadamy na te pytania w artykule.

czytaj więcej »

wiper-pixel