WYDANIE ONLINE

Najpóźniej do 31 marca dyrektor szkoły musi wypłacić swoim pracownikom tzw. „trzynastki”, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Nie dostanie jej jednak każdy. Należy się ona temu, kto efektywnie przepracował co najmniej 6 miesięcy. Ponieważ wypłata dodatkowego wynagrodzenia przysparza wiele pytań i wątpliwości – spieszymy z pomocą. W artykule zebranych jest 30 przypadków z życia szkolnego, wraz z konkretnym opisem sytuacji i wyjaśnieniem, czy należy się dodatkowe wynagrodzenie, czy też nie i dlaczego taka decyzja jest właściwa.

czytaj więcej »

W poprzedniej aktualizacji – Nr 151 ze stycznia – pisaliśmy na temat zmian od 2019 roku w prowadzeniu akt osobowych pracowników, wynikających z Kodeksu pracy. W tym artykule zapraszam do zapoznania się z drugą częścią zmian, wprowadzonych rozporządzeniem. Od 1 stycznia 2019 r. akta osobowe wszystkich pracowników muszą być podzielone na 4 części: A, B, C, D a dodatkowo można tworzyć wewnętrzny ich podział. Nowe rozporządzenie określiło także szczegółowy zakres ewidencji czasu pracy oraz dokumentów gromadzonych w dokumentacji pracowniczej. Przedstawiamy szczegóły.

czytaj więcej »

Najpóźniej do 31 marca kolejnego roku, tzn. 2019 - szkoły mają obowiązek zamknąć księgi rachunkowe. Początek roku budżetowego to zatem zawsze okres wzmożonych prac związanych z zamknięciem ksiąg oraz sporządzaniem sprawozdań budżetowych, gusowskich oraz sprawozdania finansowego. Opisujemy konkretne zadania placówek oświatowych – jak się przygotować do zamknięcia roku oraz jak sprawnie wykonać ciążące na szkole zadania. Warto skorzystać też z dokumentów do tematu – w aktualizacji oraz na stronie poradnika - w tym, przykładu sporządzania bilansu szkoły. Gotowe wzory i tabela będą pomocne w sporządzaniu sprawozdania w każdej szkole.

czytaj więcej »

Zapoznaj się z odpowiedziami ekspertów na pytania i problemy dyrektorów!

czytaj więcej »

wiper-pixel