Zmianę nazwiska ucznia odnotowuje się w dokumentacji szkolnej

Pytanie: Rodzic uczennicy klasy II dostarczył do szkoły orzeczenie sądu oraz nowy akt urodzenia dziecka, w którym zostało zmienione jego nazwisko. W jaki sposób należy zmienić nazwisko w dokumentacji szkolnej (dziennik, arkusz ocen itp)?

Za lekceważenie godzin karcianych nauczyciel poniesie odpowiedzialność dyscyplinarną

Pytanie: Nauczyciel mimo monitów ze strony dyrektora szkoły nie przystąpił do realizacji tzw. zajęć karcianych. Jak można zdyscyplinować nauczyciela w takiej sytuacji? Jakie sankcje grożą nauczycielowi?

Wszystkie sześciolatki obowiązkowo w szkole. Jest ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

Już od roku szkolnego 2014/2015 sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008 roku obowiązkowo pójdą do szkoły. Docelowo od 1 września 2015 roku wszystkie dzieci sześcioletnie będą objęte obowiązkiem szkolnym.

Uczniowie z klas najmłodszych nie powinni wychodzić ze szkoły bez opieki

Pytanie: Rodzice ucznia I klasy przekazali wychowawczyni prośbę o opuszczenie przez ich syna szkoły podczas wolnej godziny, czyli tak zwanego okienka. Czy jest możliwe, aby uczeń I klasy opuszczał bez opieki szkołę podczas „okienka” za pisemną zgodą rodziców?

Szkoła będzie dbać o zdrowie psychiczne uczniów

 Zagadnienia związane m.in. z zapobieganiem samobójstwom wśród młodzieży, a także poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego znalazły się w opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Programie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży na lata 2013-2016. MEN podejmuje działania dotyczące ochrony zdrowia psychicznego uczniów, w tym również zapobiegania depresji i samobójstwom w efekcie przyjętego przez rząd Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Stawka za godziny zastępstw nauczycielki świetlicy jest zapisana w regulaminie wynagrodzeń

Pytanie: Czy nauczycielka zatrudniona w świetlicy szkolnej w wymiarze 26/26 etatu, za godziny zastępstw doraźnych realizowanych w szkole podstawowej, otrzyma wynagrodzenie wypłacane z etatu 26‑godzinnego czy z 18‑godzinnego (taki wymiar obowiązuje na zastępowanym stanowisku)?

Różne ceny szkolnego obiadu dla nauczycieli i uczniów

Pytanie: Czy można ustalić inną cenę za obiad dla ucznia i inną dla pracownika szkoły ze względu na gramaturę wydawanych posiłków?

Przekroczenie wydatków nie musi naruszać dyscypliny finansów publicznych

Pytanie:  Czy dokonanie przez kierownika samorządowej jednostki wydatku na zadaniu w kwocie wyższej, ale mieszczącej się w planie paragrafu, stanowi czyn naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Procedura udzielania pomocy psychologiczno‑pedagogicznej musi być skonstruowana dla konkretnej szkoły

Pytanie: Jaka jest wzorcowa procedura udzielania pomocy psychologiczno‑pedagogicznej w liceum od 2013 roku?

Portal pracy dla nauczycieli

Od nowego roku Związek Nauczycielstwa Polskiego uruchomić Portal pracy dla nauczycieli – internetową giełdę pracy. Ma on ułatwić nawiązywanie kontaktów pomiędzy pracodawcami i nauczycielami poszukującymi zatrudnienia.