WYDANIE ONLINE

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku przepisy o dotacji dla szkół wprowadziły nowe zasady ich udzielania i rozliczania. Sama treść uchwały organu prowadzącego zawierać musi inne elementy. Opisujemy, na jakiej podstawie dotacja może być udzielona, jak ją rozliczyć oraz szczegółowe informacje na temat tego, co powinna zawierać uchwała po zmianie przepisów. Zapraszam do lektury tego oraz kolejnych tekstów dotyczących dotacji, w najbliższych numerach – na temat finansowania wynagrodzenia dyrektora z dotacji od 1 stycznia 2018 roku oraz o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

czytaj więcej »

Jeśli uczeń lub rodzic złożą zastrzeżenie do oceny, dyrektor musisz podjąć odpowiednie, wyznaczone prawem działania. Przedstawiamy, jak krok po kroku powinna wyglądać procedura rozpatrywania tego zastrzeżenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel