WYDANIE ONLINE

Zakończenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkole zapowiada koniec roku szkolnego. Dla dyrektora to kolejna fala zadań i spraw. To nie tylko przeprowadzenie klasyfikacji rocznej, ale także podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, awans zawodowy nauczycieli, organizacja prac na okres ferii letnich i wiele innych czynności. To, jak dyrektor zamknie rok pracy szkoły może przesądzić o tym, czy w wakacje spokojnie wyjedzie na urlop, czy też w poczuciu obowiązku będziesz zdalnie nadal pracować. Poniższa tabela prezentuje najważniejsze zadania do wykonania w tym trudnym momencie roku szkolnego. Lista kontrolna pozwoli łatwo uporządkować wszystkie istotne obowiązki.

czytaj więcej »

Arkusz ocen uczniów to jeden z najważniejszych dokumentów nauczania. Prowadzony jest przez cały okres nauki ucznia. Pojawia się jednak wiele wątpliwości – co i gdzie do niego wpisywać? Czy powinien być prowadzony w formie papierowej czy elektronicznej? Jak wpisać poszczególne przedmioty, kiedy należy wykreskować kolumny, jak numerować strony arkusza? To bardzo ważne informacje, które zbieramy w tym artykule.

czytaj więcej »

Koniec roku szkolnego to dla dyrektora i nauczycieli mnóstwo obowiązków - szczegółowo piszemy o nich w tej aktualizacji, w artykule: „Zadania na zakończenie roku szkolnego – lista kontrolna”. Jednym z tych zadań jest prawidłowe wypełnienie świadectw szkolnych. Uczniowie w trakcie kształcenia otrzymują różne rodzaje świadectw. Przedstawiamy podział na ich rodzaje, organy wydające oraz podstawę wydania. Tabela ułatwi wypełnianie świadectw oraz uporządkuje wszystkie problematyczne kwestie - kto, kiedy, jakie świadectwo powinien otrzymać.

czytaj więcej »

Podsumowanie roku pracy szkoły to stały element czerwcowego zebrania rady pedagogicznej. Oprócz informacji o tym, jakie są efekty rocznej pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, powinno dostarczyć wniosków do pracy w następnym roku szkolnym. W przeciwnym razie potencjał tego szczególnego zebrania zostanie niewykorzystany. Dobra organizacja zebrania pomaga ujrzeć sprawy szkoły we właściwej perspektywie i stworzyć dobrą podstawę do ustalania zadań na kolejny rok. Jakie punkty zawrzeć w porządku obrad rady podsumowującej? Na co warto zwrócić szczególną uwagę w każdym z elementów obrad? Jakie działania zaplanować w związku z kolejnymi zmianami przepisów? Czemu służą wnioski z rocznego nadzoru pedagogicznego dyrektora? Te i wiele innych pytań można postawić zanim zamkniemy rok szkolny.  

czytaj więcej »

Projekt ustawy o świadczeniu dobry start przewiduje przeniesienie rozwiązań funkcjonujących dotychczas – czyli od zeszłego roku – na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów na grunt ustawy. Sprawdzamy, czy w programie nastąpiły jakieś zmiany od zeszłego roku.Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel