WYDANIE ONLINE

Niestety w każdej szkole może zdarzyć się, że nauczyciel podejrzewa stosowanie wobec ucznia przemocy i trzeba być na takie sytuacje przygotowanym. Bardzo często to właśnie od szkoły, szybkiej reakcji i zapewnienia niezbędnej pomocy i wsparcia zależy dalszy przebieg wydarzeń. Czynności w ramach procedury "Niebieskiej Karty" to działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Z jakich etapów składa się procedura i kiedy następuje jej rozpoczęcie? Jak postąpić w sytuacji, gdy ofiara zamieszkuje w innej gminie niż sprawca? Czy nauczyciel może doprowadzić do założenia uczniowi Niebieskiej Karty? Odpowiadamy w tym artykule.

czytaj więcej »

Każda szkoła musi gromadzić, przechowywać i archiwizować dokumentację szkolną. Jak jednak robić to poprawnie, jak zakwalifikować dokumenty do poszczególnych kategorii? Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji szkolnej powinny być zawarte w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w szkole, zgodnej z obowiązującym stanem prawnym. Jeśli jej w szkole nie ma - trzeba ją wprowadzić. Podpowiadamy, jak postępować zgodnie z prawem i nie popełniać częstych błędów.

czytaj więcej »

Powszechnie obowiązujące przepisy nie wskazują, czy i jak dokumentować zebrania z rodzicami. Realia dzisiejszej szkoły wskazują, że coraz więcej jest trudnych spraw, które powodują, że trzeba dbać o dowody niektórych podejmowanych działań. Dokumentowanie zebrań z rodzicami staje się stałą, uzasadnioną praktyką.

czytaj więcej »

wiper-pixel