WYDANIE ONLINE

Jak co roku dyrektorzy szkół przed 1 września muszą wykonać szereg zada i czynności, aby możliwe było bezpieczne i terminowe rozpoczęcie roku szkolnego. Tym razem to pracochłonne zadanie będzie jeszcze bardziej skomplikowane, gdyż w trakcie przygotowań do nowego roku nie będzie pewności czy od 1 września będzie można rozpocząć nauczanie stacjonarnie czy konieczne będzie kształcenie na odległość. Przedstawiamy szczegółowe kompendium wiedzy na temat obowiązków dyrektora w sierpniu i na początku września. Dzięki temu nie umknie żadna istotna czynność.

czytaj więcej »

Pandemia koronawirusa i zawieszenie stacjonarnych zajęć szkolnych w drugim semestrze pracy szkoły miały wpływ na każdą dziedzinę jej pracy. Dotyczy to również sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora oraz opracowania i przedstawienia jego podsumowania. To bardzo istotne zadanie, gdyż dobrze zebrane i przeanalizowane informacje mogą być cenna wskazówką w dalszej pracy, być może również w formie nauczania zdalnego. Zapraszam do zapoznania się z wytycznymi oraz listą kontrolną dyrektora.

czytaj więcej »

Kontrola prowadzona przed rozpoczęciem roku szkolnego w podstawowym zakresie jest konieczne, ale w roku szkolnego 2020/2021, kiedy trwa stan epidemii niewystarczająca. Przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole w tym czasie należy rozumieć także działania nadzwyczajne podejmowane przez dyrektora w celu ochrony uczniów przed istniejącym zagrożeniem związanym z obecnością koronawirusa. Kontrola powinna mieć szerszy niż zwykle zakres. Aby sprawdzić, czy szkoła w czasie epidemii spełnia warunek zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na jej terenie należy uwzględnić wymagania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

czytaj więcej »

wiper-pixel