WYDANIE ONLINE

W poprzedniej aktualizacji zamieściliśmy pierwszą część procedur bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Dotyczyły m.in. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika, postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem, kontaktuz rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia, dostarczania posiłków i bezpiecznego spożywania posiłków. To jednak nie wszystkie dokumenty, które warto opracować. W tym wydaniu kolejne, bardzo istotne procedury – gotowe do zastosowania w placówce!

czytaj więcej »

Sierpień i wrzesień to, jeśli chodzi o spawy kadrowe, miesiące bardzo gorące. Trzeba dokonać zmiany w arkuszu organizacji, ze względy na nową liczebność oddziałów oraz nauczycieli czy nowy przydział godzin; następnie zatrudnić nowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych - przygotować dla nich odpowiednie dokumenty i umowy. Pracowników należy skierować na badania kontrolne, założyć im akta osobowe. To wszystko sprawia, że lista kadrowych obowiązków jest bardzo długa, ale jej rzetelne wypełnienie i wywiązanie się z każdego z 20 opracowanych przez eksperta zadań daje gwarancje prawidłowego wypełnienia swoich obowiązków i bezproblemowego funkcjonowania placówki. Pod tabelką ekspert zebrał, też w formie tabelarycznej najważniejsze informacje dotyczące umów, form zatrudnienia, dokumentów pracowniczych. Dzięki temu całość materiału ma przystępną, narzędziową formę.

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 63 ust. 10 Ustawy Prawo oświatowe, stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę, a kandydata na to stanowisko wyłania się w drodze konkursu. Zauważyć przy tym należy, że wymóg przeprowadzania konkursu nie ma zastosowania  do szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz do szkół i placówek niepublicznych. Przedstawiamy zasady konkursu oraz szczegółową procedurę konkursową. W tym roku jest to szczególnie istotne, gdyż pandemia koronawirusa spowodowała możliwość przedłużenia piastowania dotychczasowych stanowisk dyrektorskich.

czytaj więcej »

wiper-pixel