Zakończenie stanu nieczynnego – 8 obowiązków dyrektora

W aktualizacji styczniowej, Nr 135 zamieszczona była pierwsza część tekstu dotycząca stanu nieczynnego - artykuł „Zakończenie stanu nieczynnego - 3 przesłanki, 8 przykładów”. Dnia 28 lutego stosunek pracy nauczycieli, którzy korzystają ze stanu nieczynnego, wygaśnie. Ponieważ, oprócz przesłanek zakończenia stanu nieczynnego, na dyrektorze spoczywa wiele obowiązków – w tym wydaniu szczegółowo opisujemy zadania dyrektora. Dzięki temu będzie jasne komu i w jakiej wysokości wypłacić ekwiwalent, jak wypełnić świadectwo pracy czy kiedy wypłacić trzynastkę i świadczenie urlopowe.

Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia od 1 stycznia 2018 r. – 6 kroków postępowania

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe regulacje wprowadzone nowelizacją Karty Nauczyciela. Zmiana zasad korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia to nie tylko ograniczenie prawa do tego urlopu, ale także modyfikacja całej procedury jego udzielania. Opisujemy, jak krok po kroku udzielać urlopu dla poratowania zdrowia od 1 stycznia 2018 r.

Trzynastka za 2017 rok - 60 przykładów z praktyki

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastkę, wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Oznacza to, że trzynastkę za 2017 rok należy wypłacić najpóźniej do końca marca 2018 r. Jakie trzeba spełnić warunki, żeby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie i w jakiej wysokości wypłaca się je poszczególnym pracownikom? Ekspert zebrał 60 problemowych sytuacji związanych z udzieleniem trzynastki i odpowiada kiedy należy się pracownikowi, a kiedy nie. Dla uporządkowania niezbędnych informacji, zapraszam do lektury tekstu.

Nowa Karta Nauczyciela – interpretacja przepisów, harmonogram zmian

Już 1 stycznia 2018 r. weszły w życie pierwsze zmiany uchwalone w 2017 roku w Karcie Nauczyciela. Zmiany będą wchodzić w życie etapami aż do 1 września 2022 roku. Przedstawiamy omówienie nowych przepisów oraz etapy wejścia w życie. Ekspert zebrał zmiany w Karcie Nauczyciela pogrupowane według terminu wejścia w życie wraz z ogólnymi informacjami na temat zakresu przedmiotowych zmian, w tym przepisami przejściowymi. Tabela ze szczegółowym harmonogramem pomoże uporządkować nowe regulacje i obowiązki.

Ćwiczenia fizyczne jako kara dla uczniów - czy są dopuszczalne

Spóźnienie na lekcję - dwadzieścia przysiadów. Za wchodzenie na drabinki bez pozwolenia - pięć okrążeń wokół boiska. Przegrani robią dziesięć pompek. Czy nauczyciel ma prawo wymierzać kary polegające na wykonywaniu pod przymusem dodatkowych ćwiczeń fizycznych?