WYDANIE ONLINE

Od 1 września szkoły czeka bardzo dużo zmian. Nowe przepisy oświatowe i nowa sieć szkół sprawiły, że wśród dyrektorów pojawia się wiele wątpliwości, np. czy nauczyciele muszą przejść szkolenie z  nowej podstawy programowej, jak prowadzić arkusze ocen i księgę uczniów, czy wydawać uczniom nowe legitymacje szkolne, jak wygląda procedura zmiany patrona szkoły, jak postępować nadając nowy statut i do kiedy trzeba to zrobić, kto powołuje drugiego wicedyrektora przekształconej szkoły, czy organ prowadzący może bez zgody dyrektora przenieść pracowników między szkołami? To tylko niektóre problemy, które czekają na dyrektorów od nowego roku szkolnego. W tym artykule zebraliśmy 20 najczęściej pojawiających się pytań, z różnych dziedzin pracy szkoły. Eksperci udzielają na nie wyczerpujących odpowiedzi, z przykładami, procedurami, wskazanymi terminami poszczególnych czynności – dzięki temu będzie można uporządkować nowe zagadnienia, łatwiej i szybciej wykonać wrześniowe obowiązki.

czytaj więcej »

  Uzasadniając potrzebę wykorzystywania wyników badań w pracy szkoły, warto chwilę zastanowić się nad znaczeniem wszelkich badań. W każdej dziedzinie działalności ludzkiej są one prowadzone i warunkują jej rozwój. Wydaje się, że potrafimy docenić badania, których efektem są innowacyjne, bardziej zdrowe, ergonomiczne produkty takie jak: implanty, leki, technologie poprawiające jakoś życia. Trudniej jest cenić badania związane z wiedzą o ludziach i co więcej zaakceptować je w szkole, która obciążona jest wieloma zadaniami, a przede wszystkim koniecznością ich dokumentowania. Warunkiem zaakceptowania przez nauczycieli kolejnego obowiązku jakim jest prowadzenie i wykorzystywanie badań, jest dostrzeżenie ich użyteczności.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które weszło w życie na początku 2017 r., zawiera zarówno formularz świadectwa, jak i objaśnienia co do jego wypełnienia. Niemniej jednak z uwagi na specyfikę zatrudniania nauczycieli prawidłowe sporządzenie świadectwa pracy w szkole może wiązać się z trudnościami. Opracowana instrukcja pomoże zgodnie z prawem przygotować świadectwo pracy dla nauczyciela. Przedstawiamy 21 wskazówek, jak postępować wypełniając świadectwo.

czytaj więcej »

Jaka jest zależność między ustawą o systemie oświaty a ustawą Prawo oświatowe? Czy ustawa o systemie oświaty przestanie obowiązywać 1 września 2017 r.? Jakie zmiany zaszły w Karcie Nauczyciela w okresie 2014-2017, a jakie są planowane?

czytaj więcej »

Od 1 września 2017 r. będzie obowiązywało znowelizowane rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa. Przewiduje ono m.in. możliwość organizacji obozów szkoleniowych, a także pewne przepisy przejściowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel