WYDANIE ONLINE

W 2017 roku prawie 14 tys. uczniów i ich rodziców zdecydowało się na edukację domową, tj. spełnianie obowiązku nauki poza szkołą. Edukacja domowa często mylona jest z indywidualnym programem nauki i indywidualnym tokiem nauki. Na czym polega edukacja domowa, kiedy i kto może jej podlegać, kto ponosi odpowiedzialność za kształcenie dziecka, jakie warunki należy spełnić by pozostać w systemie edukacji domowej - opisujemy w tym artykule.

czytaj więcej »

Uczeń pełnoletni w szkole dla dorosłych traktowany jest jak osoba pełnoletnia, sam o sobie decyduje - tu nie ma żadnych wątpliwości. Problem pojawia się gdy mamy do czynienia z uczniem pełnoletnim w szkole dla młodzieży. Czy traktować go jak dorosłego, z prawem głosu, możliwością usprawiedliwiania swojej nieobecności, opuszczania zajęć, samodzielnego wyrażania zgody na udział w wycieczce szkolnej, czy też – skoro jest w szkole dla młodzieży – obowiązują go ogólne przepisy, tak jak uczniów niepełnoletnich? Czy rodzice mają prawo wglądu do prac i ocen ucznia, który ukończył 18 lat? Ponieważ do redakcji napływa wiele pytań z tej tematyki – zbieramy je i analizujemy. Ten materiał będzie odpowiedzią na niejedno trudne pytanie.

czytaj więcej »

Każde działanie finansowe szkoły - przeprowadzanie przetargów, dokonywanie zakupów na rzecz placówki, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych obarczone jest ryzykiem niedopilnowania czegoś, przeoczenia czy zastosowania błędnej podstawy prawnej. Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych grozi kara upomnienia, nagany, a czy nawet zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Co i kiedy stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jak tego uniknąć opisujemy w tym artykule.

czytaj więcej »

Zapoznaj się z pytaniami innych dyrektorów oraz odpowiedziami ekspertów oświatowych!

czytaj więcej »

Terminowe, obowiązkowe zadania dyrektora

czytaj więcej »

wiper-pixel