WYDANIE ONLINE

Zbliża się koniec roku szkolnego, czas wystawiania ocen prognozowanych i tych właściwych, w końcu klasyfikacji i wypełniania świadectw. Przedstawiamy najczęstsze, zebrane problemy dotyczące oceniania i klasyfikowania uczniów.

czytaj więcej »

Zadaniem szkoły, na każdym etapie edukacyjnym, jest przede wszystkim nauczanie, pomoc w zdobywaniu wiedzy i wykształcenia. Jednak od szkoły oczekuje się również, że będzie pełnić funkcje wychowawcze. Aby to jednak było możliwe, musi istnieć współpraca pomiędzy szkołą a domem rodzinnym dziecka. Nauczyciele i rodzice powinni stanowić „wspólny front” w kwestiach związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz zapewnianiu im bezpieczeństwa, we wspólnym dążeniu do tego, by polska szkoła była przyjazna, nowoczesna i bezpieczna. Dlatego też ważne jest, aby rodzice chcieli i mogli współpracować ze szkołą. Prawo oświatowe w Polsce daje rodzicom wiele możliwości uczestniczenia w życiu szkoły, aktywnego udziału w sprawach placówki. Jednak ścisła współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów dotyczy głównie procedury oceniania i informowania rodziców o postępach dzieci. Obowiązek bieżącego informowania rodziców o ocenach i postępach dziecka wynika wprost z przepisów oświatowych. Szczególnie teraz, pod koniec roku szkolnego, gdzie wystawianie ocen prognozowanych i ostatecznych ma największe znaczenie warto przyjrzeć się zadaniom i obowiązkom każdej ze stron: nauczycieli i rodziców.

czytaj więcej »

W czasie strajku nauczyciele, którzy do niego nie przystąpili nie mieli możliwości realizacji godzin z uczniami, w tym godzin ponadwymiarowych. Czy należy wypłacić im mimo wszystko wynagrodzenie za te godziny w związku z pozostawaniem w gotowości do pracy? 

czytaj więcej »

Czy należy odrobić zajęcia lekcyjne utracone podczas działań strajkowych w szkole?

czytaj więcej »

W każdej szkole może się wydarzyć jakiś wypadek pracownika. Nauczyciel spadnie ze schodów, dostanie w głowę piłką lub uczeń potrąci kogoś na stołówce i wyleje na niego gorącą zupę. Te wypadki nie pozostawiają wątpliwości, że wydarzyły się na terenie placówki, podczas wykonywania pracy i są wypadkami w jej czasie. Jednak pracownik może tez mieć wypadek w drodze do lub ze szkoły, np. gdy potrąci go samochód. Czy wówczas też nie ma wątpliwości, że to był wypadek pracownika szkoły w pracy? Kiedy wypadek w drodze do pracy należy traktować na równi z wypadkiem przy pracy, czy wypadek w czasie ferii jest wypadkiem przy pracy oraz w jakim terminie pracownik powinien powiadomić pracodawcę o wypadku? Odpowiadamy na te oraz inne pytania.

czytaj więcej »

Wypełnij test wiedzy! Zobacz, czy znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. W razie wątpliwości - wskazujemy numer publikacji oraz artykuł, w którym można znaleźć rozwiązanie danego problemu. Życzymy powodzenia!

czytaj więcej »

wiper-pixel