WYDANIE ONLINE

Każdy nowy rok szkolny wiąże się ze zmianami w prawie oświatowym. Tym razem zmiany w Karcie Nauczyciela częściowo będą polegały na przywróceniu rozwiązań, które zostały uchylone zaledwie rok temu. Nowe rozwiązania to przede wszystkim limit umów o pracę na czas określony w placówkach samorządowych, gwarantowany dodatek za wychowawstwo w wysokości co najmniej 300 zł oraz dodatek na start dla nauczycieli stażystów. Od 7 września 2019 r. zmienią się dodatkowo zasady prostowania świadectwa pracy i zakres odpowiedzialności pracodawców za nieterminowe wydanie tego dokumentu. Sprawdźmy, co się zmieni w kadrach i płacach w oświacie z początkiem roku szkolnego 2019/2020.

czytaj więcej »

Na początku roku szkolnego, a najlepiej przed 1 września należy skontrolować, czy wszystkie dokumenty – arkusze, księgi, dzienniki, rejestry, zgody, dokumenty kadrowe i bhp są ważne, aktualne i prawidłowo wypełniane. To pozwoli na rzetelne ich prowadzenie w nowym roku szkolnym. Przedstawiamy szczegółowe wytyczne – co, jak i kiedy sprawdzić, by niczego nie przeoczyć i nie popełnić błędów! Jeśli w wakacje czynności te nie zostały dopełnione, to ostatni moment na weryfikację!

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, przygotowując plan nadzoru na nowy rok szkolny, musi wziąć pod uwagę wiele wytycznych i danych. Zadanie to, jak co roku, jest bardzo pracochłonne, ale rzetelne i skrupulatne opracowanie planu nadzoru, w oparciu o wyniki i wnioski z podsumowania nadzoru z ubiegłego roku daje mocną podstawę do budowania nadzoru w nowym roku szkolnym. Warto więc poświęcić na to czas. Aby go zaoszczędzić – przedstawiamy przykładowy gotowy dokument, z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020.

czytaj więcej »

Na początku każdego roku szkolnego dyrektor wybiera i przydziela nauczycielom funkcje wychowawców. Czynności, z pozoru oczywiste, w praktyce rodzą wiele wątpliwości. Kto może być wychowawcą klasy, czy nauczyciel może odmówić pełnienia funkcji lub z niej zrezygnować w ciągu roku? W jakiej sytuacji dyrektor może z kolei odebrać nauczycielowi wychowawstwo? I w końcu kwestie finansowe - jakie dodatki nalezą się wychowawcy? Odpowiedzi na te pytanie zbieramy w artykule. 

czytaj więcej »

wiper-pixel