Zapytanie ofertowe powinno dotyczyć roku kalendarzowego

Pytanie: Czy zapytanie ofertowe na zakup środków czystości i artykułów biurowych sporządza się na rok szkolny czy rok kalendarzowy? Chodzi o zawarcie umowy z jednym dostawcą na cały rok.

Ten program można zastosować na wszystkich etapach edukacyjnych    

Już od września rusza kolejna edycja programu Szkoła z Klasą 2.0 realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). Podczas Festiwalu 2.0 prezentującego uczestników poprzedniego wydania z Agatą Łuczyńską, dyrektorką programu, rozmawiała Katarzyna Krysztofiak.  

Ścieżki edukacyjne tylko w ostatnich klasach szkół podstawowych i zawodowych

Pytanie: Czy w roku szkolnym 2013/14 realizuje się ścieżki edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole zawodowej?

Przy zmniejszeniu wymiaru zatrudnienia do ½ etatu nadal umowa mianowania

Pytanie: Czy po wyrażeniu zgody na zmniejszenie wymiaru zatrudnienia (na 9/18) przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania jego umowa przekształca się na umowę na czas nieokreślony?

Przy zmianie gimnazjum uczeń musi uzupełnić brakujące na świadectwie przedmioty

Pytanie:  Czy można przyjąć do klasy III gimnazjum ucznia, który nie realizował zajęć artystycznych w poprzednich szkołach? Jego rodzina przeprowadziła się z innego miasta.

Obowiązek szkolny może zostać odroczony także w ciągu roku szkolnego

Pytanie: Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna może wydać opinię o odroczeniu obowiązku szkolnego już po rozpoczęciu nauki w szkole na przykład we wrześniu roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczęło naukę w klasie pierwszej? Czy istnieje granica czasowa dla wydawania opinii o odroczeniu?

Nie trzeba co miesiąc rozliczać dotacji z JST

Pytanie: Czy istnieją podstawy prawne do zobowiązania podmiotu dotowanego do składania co miesiąc lub kwartał szczegółowego rozliczania dotacji fakturami?

Nie da się kontynuować stażu po zbyt długiej przerwie w pracy

Pytanie: Nauczycielka odbywała staż na stopień nauczyciela mianowanego w innej szkole w okresach od 1 września 2009 r. do 23 kwietnia 2011 r. oraz od  25 września 2011 r. do 6 października 2012 r. Od 24 kwietnia 2011 r. do 24 września 2011 r. przebywała na urlopie  macierzyńskim. 6 października 2012 r. rozwiązany został z nią stosunek pracy. Nauczycielka otrzymała pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres dotychczas odbytego stażu. Od 1 września 2013 r. zatrudniona została w naszej szkole na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin. Przerwa w zatrudnieniu wynosić będzie zatem ponad 3 miesiące. Przewidywana nieobecność nauczycielki zastępowanej to co najmniej do 31 sierpnia 2014 r. Czy w tej sytuacji podczas zastępstwa może być kontynuowany staż?

Nauczyciel stażysta bez możliwości kontynuacji procedury awansu

Pytanie: W szkole został zatrudniony na rok szkolny 2013/14 nowy nauczyciel na zastępstwo. Jest on w trakcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Czy dyrektor  musi wyrazić zgodę na kontynuowanie stażu przez tego nauczyciela?

Nauczyciel nie może prowadzić zajęć w dwóch klasach w tym samym czasie

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na poprowadzenie zajęć w dwóch klasach przez jednego nauczyciela w tym samym czasie?