Rada pedagogiczna w okresie zawieszenia

Czy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół można zorganizować posiedzenie rady pedagogicznej?

Wychowawstwo w dwóch klasach

Czy nauczyciel może być wychowawcą w jednej szkole w dwóch klasach?

Wezwanie policji i pogotowia do szkoły

Czy policja bądź pogotowie mogą odmówić przyjazdu na wezwanie pracownika szkoły?

Zmiana adresu ucznia - jak zaktualizować dokumentację nauczania

W jaki sposób aktualizować wpisy w księdze ewidencji, gdy uczeń zmienił adres?

Ważność oceny pracy w konkursie na dyrektora szkoły

Czy wyróżniająca ocena pracy wystawiona w maju 2018 r. (tj. na starych zasadach) będzie ważna w konkursie na dyrektora szkoły, który odbędzie się w 2020 r.?

Postępowanie z nieaktualnymi podręcznikami

Co można zrobić z podręcznikami zakupionymi z dotacji dla uczniów szkoły, które są już nieaktualne? Chodzi m.in. o podręczniki dla uczniów byłych oddziałów gimnazjalnych, które istniały w naszej szkole do 31 sierpnia 2019 r.?

Objęcie placówki zakresem działania poradni psychologiczno-pedagogicznej

Od 1 września funkcjonuje nowa szkoła niepubliczna. Jakie działania należy podjąć, by trafiła ona pod „opiekę” lokalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Dostęp do danych uczniów w dzienniku elektronicznym

Nauczyciela mają dostęp do danych uczniów w dzienniku elektronicznym, ale tylko w takich klasach, w których prowadzą zajęcia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nauczyciele wyjeżdżają na zawody lub konkursy z uczniami, których nie uczą. Czy mogą mieć dostęp do danych tych uczniów w dzienniku elektronicznym?

Uczestnictwo w egzaminie poprawkowym rodziców ucznia

Uczennicy szkoły podstawowej wyznaczono egzamin poprawkowy z matematyki. Rodzice zwrócili się z pisemną prośbą o umożliwienie im udziału w egzaminie w charakterze obserwatorów. Czy mają prawo uczestniczyć w takim egzaminie?

Termin na zatwierdzenie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

Czy jest określony termin, w jakim rada pedagogiczna ma zatwierdzić sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki?