PLACÓWKI OŚWIATOWE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA Nadzór dyrektora w czasie kształcenia na odległość

 W placówkach oświatowych właściwie wszystko uległo zmianie i każda czynność to nowe wyzwanie, odkrywanie nowych możliwości i wytyczanie ponownie zasad i reguł. Nauczyciele pracują w systemie zdalnym, w szkole przebywają tylko ci pracownicy niepedagogiczni, których praca jest absolutnie niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówki.  Inaczej też będzie wyglądał nadzór dyrektora, monitorowanie realizacji podstawy programowej czy obowiązków i zajęć przez nauczycieli. Te czynności również muszą przebiegać zdalnie. Jak zatem wywiązać się z tego zadania, jak sprawnie i rzetelnie przeprowadzić nadzór pedagogiczny nad funkcjonowaniem szkoły poza jej siedzibą?  

KORONAWIRUS W SZKOLE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH – 14 PROBLEMÓW

Eksperci odpowiadają na pytania i problemy związane z kształceniem na odległość, wypłatą wynagrodzeń, prowadzeniem dokumentacji szkolnej. Zapoznaj się z ważnymi wskazówkami! Zapraszamy też do zadawania swoich pytań!

PLACÓWKI OŚWIATOWE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA Współpraca szkoły z rodzicami

Pandemia, która sparaliżowała naszą codzienność – bardzo mocno wpływa na nią także poprzez zamknięcie szkół. Powoduje to konieczność kształcenia na odległość, na skutek czego dzieci spędzają i będą spędzać mnóstwo czasu przy stanowisku pracy we własnym domu uczestnicząc w lekcjach on-line,wykonując zadania wskazane przez nauczycieli, przygotowując się do lekcji oraz sprawdzianów. Czas, który dotychczas dziecko spędzało w szkole i czas poświęcony na naukę w domu – obecnie został skumulowany i przeniesiony do miejsca nauki w domu ucznia. Dlatego każdy rodzic powinien sprawdzić czy miejsce do nauki dziecka na pewno jest odpowiednie do zaistniałej sytuacji i jest bezpieczne dla dziecka spędzającego wiele godzin dziennie przy biurku. W tym czasie współpraca między szkołą a rodzicami jest niezwykle istotna – rodzice, uczniowie i nauczyciele muszą wspierać się nawzajem, działać na rzecz dzieci i sprawnej nauki materiału. W końcu przecież to dla uczniów – zarówno tych najmłodszych, jak i starszych - czas stresu, wyzwań, zupełnie nowych wymagań. Warto o tym pamiętać układając współpracę.

MEN: Jak rozliczyć dotacje w okresie zawieszenia

W większości szkół i placówek rozliczenie dotacji w okresie zawieszenia odbędzie się na dotychczasowych zasadach. Problem powstał w jednostkach, w których wysokość dotacji zależy od tego, czy uczęszczają do niej uczniowie lub wychowankowie. Resort edukacji wyjaśnia, jak ten problem został rozwiązany.

MEN: Wskazówki, jak zorganizować nauczanie zdalne

Rozporządzenie w sprawie nauczania na odległość, przynosi więcej pytań niż odpowiedzi i nakłada na dyrektorów obowiązek szczegółowego opracowania zasad e-edukacji, na nauczycieli realizację zajęć z domu a na rodziców nadzór nad systematyczną nauką swoich dzieci. W związku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało poradnik ze wskazówkami dotyczącymi kształcenia na odległość.

PLACÓWKI OŚWIATOWE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA Zbiór gotowych dokumentów dla dyrektora

 Stan epidemii, zawieszenie zajęć w szkołach oraz nowe rozporządzenie w sprawie nauki zdalnej sprawiły, że nagle dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice znaleźli się w zupełnie nowej rzeczywistości. Zmiany wprowadziły wiele nowych obowiązków. Wiadomo już, że okres zawieszenia działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej jednostek oświaty zostanie wydłużony do 10 kwietnia. W związku z tym przygotowane zostały nowe rozwiązania dotyczące działalności szkół i placówek. Nowe rozporządzenie zaczęło obowiązywać 25 marca 2020 r.   MEN wydało dla dyrektorów zalecenie stworzenia kilku dokumentów takich jak: WSO dostosowane do nauczania zdalnego, zasady bezpiecznego korzystania z internetu, stworzenie warunków do pracy w domu, motywowanie i wspomaganie dziecka. Spieszymy z pomocą - ekspert opracował gotowe wzory do wykorzystania. W tej części zamieszczamy dokumenty dotyczące pracy dyrektora – kolejne, dotyczące rodziców zamieścimy w drugiej broszurze: Placówki oświatowe w czasie pandemii koronawirusa. Współpraca szkoły z rodzicami.  

PLACÓWKI OŚWIATOWE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA Zagadnienia związane z kształceniem i bezpieczeństwem

Z powodu istniejącej pandemii nieoczekiwanie znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, której kształtu nikt nie przewidział. Obecnie wszyscy się zastanawiamy kiedy to się skończy i co ten koniec będzie oznaczał – czy powrót do tego, co było czy uczenie się żyć inaczej. Będzie to zależało od wielu czynników takich jak skuteczność prac naukowców, lekarzy i dyscypliny nas wszystkich w przestrzeganiu nakazów i zakazów. Podobne pytania stawiamy sobie w odniesieniu do szkolnictwa – jakie mogą być scenariusze rozwoju sytuacji w polskich szkołach, które początkowo zostały zamknięte od 12 do 25 marca rozporządzeniem MEN z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Po ukazaniu się rozporządzenia zmieniającego dnia 20 marca – okres zamknięcia szkół został przedłużony do 10 kwietnia 2020 r. Zapraszam do lektury publikacji na temat oceniania, kształcenia na odległość oraz egzaminowania uczniów, zgodnie z najnowszymi przepisami. 

PLACÓWKI OŚWIATOWE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA Zagadnienia gospodarcze

 Każda epidemia, każde nieoczekiwane zdarzenie, katastrofa, siła wyższa na globalną skalę powoduje poważne zmiany w normalnym funkcjonowaniu państw, organizacji międzynarodowych, relacjach handlowych i gospodarczych na poziomie światowym, kontynentalnym, krajowymoraz lokalnym. Po fazie szoku, zaskoczenia nadchodzi pora do pracy u podstaw. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że każdy dzień nie jest podobny do poprzedniego. To, co jeszcze wczoraj funkcjonowało i wydawało się remedium na problemy - jutro wymaga od nas innowacyjnego myślenia, nieszablonowego podejścia do wyzwań natury organizacyjnej, pracy, bezpieczeństwa pracowników, pracodawców, organizacji życia gospodarczego, prawnego itd. na każdym poziomie i w każdej dziedzinie życia. Ze względu na pandemię, wszystkie czynności dnia codziennego czy to w pracy czy w życiu prywatnym, nad którymi kiedyś nawet się nie zastanawialiśmy, dziś są przedmiotem poważnych przemyśleń, obaw, dłuższego planowania, zabezpieczania się oraz generatorem kosztów w postaci czasu, dodatkowych środków finansowych, procedur, energii potrzebnej na przygotowanie działań planistycznych, organizacyjnych oraz logistycznych.   W nowych warunkach musimy nauczyć się wykorzystywać zasoby, które posiadamy i odpowiednio nimi gospodarować, szukać interdyscyplinarnych rozwiązań dla napotykanych trudności w związku z rozwojem pandemii koronawirusa, a przede wszystkim szukać nowych rozwiązań i uczyć się elastyczności działania. Początkowo działanie placówek oświatowych zostało zawieszone na dwa tygodnie (od 12 do 25 marca), już teraz jednak wiadomo, że termin ten został wydłużony i na pewno zajęcia w placówkach nie będę się odbywały do końca przerwy wielkanocnej (tj. do dnia 13 kwietnia). Zostały też wprowadzone nowe przepisy dotyczące kształcenia na odległość. Zapraszam do lektury bardzo ważnego materiału - ekspert analizuje sytuację w placówkach oświatowych od strony gospodarczej, mi.n.: zasady pracy zdalnej, procedury bezpieczeństwa, zarządzanie pracownikami administracji w okresie pandemii. Przedstawiamy kompendium wiedzy: COVID-19 (SARS-CoV-2)- jego wpływ na funkcjonowanie placówki oświatowej. 

MEN: Decyzja o egzaminie ósmoklasisty na tydzień przed jego planowym terminem

Ministerstwo rozważa przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty zdalnie. O decyzji w sprawie ewentualnego przełożenia testu ósmoklasisty resort poinformuje "co najmniej tydzień przed terminem". Nauczyciele zwracają uwagę na brakujący sprzęt i słaby Internet.

MEN: 9 zaleceń dla dyrektora w związku z koronawirusem

MEN wydało specjalne zalecenia w związku z pandemią koronawirusa.