Pełnomocnik Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły

W celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, ograniczanie zjawiska agresji rówieśniczej, uczenia tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka został powołany Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki. Został nim sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Nowe świadectwa pracy

Do 29 lipca 2019 r. pracownicy, którzy zakończyli pracę w okresie od 4 maja do 28 czerwca 2019 r. i otrzymali świadectwo pracy zawierające imiona rodziców, mogą żądać wydania nowego dokumentu. 

Zadania na zakończenie roku szkolnego - lista kontrolna dyrektora szkoły

Zakończenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkole zapowiada koniec roku szkolnego. Dla dyrektora to kolejna fala zadań i spraw. To nie tylko przeprowadzenie klasyfikacji rocznej, ale także podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, awans zawodowy nauczycieli, organizacja prac na okres ferii letnich i wiele innych czynności. To, jak dyrektor zamknie rok pracy szkoły może przesądzić o tym, czy w wakacje spokojnie wyjedzie na urlop, czy też w poczuciu obowiązku będziesz zdalnie nadal pracować. Poniższa tabela prezentuje najważniejsze zadania do wykonania w tym trudnym momencie roku szkolnego. Lista kontrolna pozwoli łatwo uporządkować wszystkie istotne obowiązki.

Świadectwa szkolne - 17 zasady wypełniania

Koniec roku szkolnego to dla dyrektora i nauczycieli mnóstwo obowiązków - szczegółowo piszemy o nich w tej aktualizacji, w artykule: „Zadania na zakończenie roku szkolnego – lista kontrolna”. Jednym z tych zadań jest prawidłowe wypełnienie świadectw szkolnych. Uczniowie w trakcie kształcenia otrzymują różne rodzaje świadectw. Przedstawiamy podział na ich rodzaje, organy wydające oraz podstawę wydania. Tabela ułatwi wypełnianie świadectw oraz uporządkuje wszystkie problematyczne kwestie - kto, kiedy, jakie świadectwo powinien otrzymać.

Rada podsumowująca - 17 wskazówek postępowania przy organizacji

Podsumowanie roku pracy szkoły to stały element czerwcowego zebrania rady pedagogicznej. Oprócz informacji o tym, jakie są efekty rocznej pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, powinno dostarczyć wniosków do pracy w następnym roku szkolnym. W przeciwnym razie potencjał tego szczególnego zebrania zostanie niewykorzystany. Dobra organizacja zebrania pomaga ujrzeć sprawy szkoły we właściwej perspektywie i stworzyć dobrą podstawę do ustalania zadań na kolejny rok. Jakie punkty zawrzeć w porządku obrad rady podsumowującej? Na co warto zwrócić szczególną uwagę w każdym z elementów obrad? Jakie działania zaplanować w związku z kolejnymi zmianami przepisów? Czemu służą wnioski z rocznego nadzoru pedagogicznego dyrektora? Te i wiele innych pytań można postawić zanim zamkniemy rok szkolny.  

Arkusze ocen ucznia - 20 zasad i przykładów wypełniania oraz prowadzenia

Arkusz ocen uczniów to jeden z najważniejszych dokumentów nauczania. Prowadzony jest przez cały okres nauki ucznia. Pojawia się jednak wiele wątpliwości – co i gdzie do niego wpisywać? Czy powinien być prowadzony w formie papierowej czy elektronicznej? Jak wpisać poszczególne przedmioty, kiedy należy wykreskować kolumny, jak numerować strony arkusza? To bardzo ważne informacje, które zbieramy w tym artykule.

Edukacja domowa w praktyce - wymagania prawne, postępowanie

W 2017 roku prawie 14 tys. uczniów i ich rodziców zdecydowało się na edukację domową, tj. spełnianie obowiązku nauki poza szkołą. Edukacja domowa często mylona jest z indywidualnym programem nauki i indywidualnym tokiem nauki. Na czym polega edukacja domowa, kiedy i kto może jej podlegać, kto ponosi odpowiedzialność za kształcenie dziecka, jakie warunki należy spełnić by pozostać w systemie edukacji domowej - opisujemy w tym artykule.

Spokojnych, radosnych świąt!

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy pięknych, spokojnych Świat Wielkiej Nocy! By przyniosły chwile odpoczynku i wytchnienia oraz radość w gronie najbliższych. 

Organizacja wycieczki i zielonej szkoła - 15 problemów z rozwiązaniami

Zbliża się wiosna, a w raz z nią czas na szkole wycieczki, wyjścia i zielone szkoły. Nie ważne czy wycieczka będzie piesza, autokarowa, czy pociągowa; nie istotne też czy będzie dla jednej czy wielu kas – z tej samej bądź różnych szkół - każda z nich wymaga dokładnego prześledzenie przepisów, znajomości prawa, wypełnienia licznych obowiązków. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiada dyrektor szkoły więc to on musi wszystko zweryfikować i przypilnować. Zbieramy najczęstsze problemy i pytania dyrektorów – odpowiedzi i porady eksperta pozwolą uniknąć licznych wątpliwości.