Wysokość świadczeń świątecznych uzależniona jest od sytuacji socjalnej

Bony, paczki i gotówka na święta mogą być przyznawane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wszystko zależy jednak od tego, czy zostały zapisane w regulaminie, różna też musi być ich wartość.

Wpłatę za zniszczony podręcznik rodzice przekazują na konto MEN            

Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować rodziców ucznia, który nie zwrócił podręcznika do klasy pierwszej, że opłatę za książkę należy przekazać na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od stycznia podwyżki dla najmniej zarabiających pracowników niepedagogicznych

Wynagrodzenie minimalne w 2015 roku wyniesie 1.750 zł, czyli o 70 zł więcej od tegorocznego. Oznacza to, że pracownikom, którzy pracują za minimalną pensję, należy się podwyżka.

Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego ułatwia m.in. kontrolę zwolnień lekarskich

Dnia16 października 2014 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych. Najważniejsze z punktu widzenia dyrektorów szkół propozycje zmian dotyczą wprowadzenia elektronicznego systemu e-zwolnień oraz rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego.

Indywidulne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze można organizować na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Chłopiec ma zdiagnozowane ADHD i zaburzenia emocjonalne. Czy szkoła może mu przyznać indywidualne zajęcia np. dydaktyczno-wyrównawcze na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy niezbędne jest do tego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego?

Dyrektor może dofinansować pracownikowi niepedagogicznemu studia pedagogiczne

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w szkole na podstawie umowy o pracę w kadrach. Wcześniej w tej samej szkole był zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela jako pedagog na zastępstwo. Obecnie od czasu do czasu prowadzi terapię pedagogiczną w zastępstwie (ale sporadycznie, nie jest to stałe). Czy dyrektor może dofinansować mu studia z zakresu logopedii? Jeśli tak to na jakiej podstawie?

Dyrektor ma prawo podwyższyć wynagrodzenie grupy nauczycieli, np. specjalistów, ponad minimalne wynagrodzenie zasadnicze

Pytanie: Czy można ustalić grupie nauczycieli, specjalistom, wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż wynika to z rozporządzenia określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli?

Do końca listopada szkoły mogą ubiegać się o dotacje na przekształcenie szkolnego sklepiku w zdrowy bufet

Fundacja Banku Ochrony Środowiska ogłosiła trzecią edycję ogólnopolskiego konkursu grantowego „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja”. Aby wziąć udział w konkursie o dotację, do 30 listopada 2014 r. należy przesłać wypełniony elektronicznie formularz zgłoszenia do projektu na adres fundacji.

Ocena ryzyka w kontroli zarządczej – analiza i reakcja

Zarządzanie ryzykiem to jeden z celów kontroli zarządczej. Wywołuje ono wiele niepokoju, co wynika z tego, że w szkołach jest to zagadnienie nowe, a tym samym nie do końca jeszcze zrozumiane. Poznanie najważniejszych aspektów dotyczących zarządzania ryzykiem umożliwi dyrektorom szkół i placówek zaplanowanie i przeprowadzenie tego procesu w sposób efektywny i przekładający się na podnoszenie jakości pracy szkoły.